Atopisk allergi

De forskjellige familiene av antistoffer har forskjellige oppgaver og forskjellige arbeidsmåter. Familien IgE reagerer spesielt og på en slik måte at det oppstår allergi; forsvarsmekanismene er til skade.
De forskjellige familiene av antistoffer har forskjellige oppgaver og forskjellige arbeidsmåter. Familien IgE reagerer spesielt og på en slik måte at det oppstår allergi; forsvarsmekanismene er til skade.
 
Allergi som er knyttet til IgE, kalles atopisk allergi.
Atopisk allergi omfatter derfor alle igE-avhengige allergier. Immunreaksjonen formidles av mastcellen til (potente) aktive kjemiske stoffer som så utløser symptomene.
Dette er for det meste er såkalte straksallergiske reaksjoner. Det kalles de fordi de kan fremkalles i løpet av noen minutter. Hudtest med prikktest er et godt eksempel på det. Der kommer det synbar reaksjon etter noen få minutter og reaksjonen er  fullt utviklet på 20 - 30 minutter. Denne straksreaksjonen etterfølges imidlertid ofte av en mer langsom og langvarig betennelsesliknende reaksjon, allergisk inflammasjon.
De viktigste atopiske sykdommene er høysnue og annen allergisk rhinitt, allergisk elveblest, allergisk astma og allergiske reaksjoner på mat med tarmsymptomer. Også ved atopisk eksem kan slike straksreaksjoner virke forverrende.  
Dette beskrives nærmere i kapitlet om   Allergimekanismer   
Typisk for alle immunreaksjoner og allergier er at de er spesifikke.
De er rettet mot helt bestemte molekyler. Molekyler  som utløser allergien ved atopisk (IgE-avhengig) allergi, kalles  allergener, og det som inneholder slike molekyler, for eksempel gresspollen, egg og katt, kalles helst allergenkilder.
En svensk nettside har mye stoff om allergi, klikk her!
Kjell Aas ©
(Sist oppdatert 02.01.2010)

Allergi som er knyttet til IgE, kalles atopisk allergi. Atopisk allergi omfatter derfor alle igE-avhengige allergier. Immunreaksjonen formidles av mastcellen til (potente) aktive kjemiske stoffer som så utløser symptomene.

Dette er for det meste er såkalte straksallergiske reaksjoner. Det kalles de fordi de kan fremkalles i løpet av noen minutter. Hudtest med prikktest er et godt eksempel på det. Der kommer det synbar reaksjon etter noen få minutter og reaksjonen er  fullt utviklet på 20 - 30 minutter. Denne straksreaksjonen etterfølges imidlertid ofte av en mer langsom og langvarig betennelsesliknende reaksjon, allergisk inflammasjon.
De viktigste atopiske sykdommene er høysnue og annen allergisk rhinitt, allergisk elveblest, allergisk astma og allergiske reaksjoner på mat med tarmsymptomer. Også ved atopisk eksem kan slike straksreaksjoner virke forverrende.  
Dette beskrives nærmere i kapitlet om Allergimekanismer.  

Typisk for alle immunreaksjoner og allergier er at de er spesifikke.

De er rettet mot helt bestemte molekyler. Molekyler  som utløser allergien ved atopisk (IgE-avhengig) allergi, kalles allergener, og det som inneholder slike molekyler, for eksempel gresspollen, egg og katt, kalles helst allergenkilder.

(Sist oppdatert 02.01.2010, Kjell Aas ©)