Allergitesting hjemme?

Hei! I nettsiden Mat og helse står det om selvtester for allergi. En kan bruke en bloddråpe fra fingertuppen eller lignende for å finne ut om en er allergisk mot husstøvmidd, gress og katt. Svaret kommer visst i løpet av kort tid.  Det står samme sted at det sannsynligvis kommer mange nye allergitester.

Jeg mistenker at sønnen min på 5 år er allergisk mot kumelk (diaré) i tillegg til at han helt sikkert er allergisk mot bjørk, men han blir helt hysterisk og nekter å bli med til den legen som testet ham med prikktest og blodprøve (!!) for å finne ut av pollenallergiene for et år siden.

Det ville imidlertid være lett å lure til seg en liten dråpe blod fra fingertuppen hans her hjemme.  En hjemmetest virker jo også ganske rimelig i forhold til å reise til og besøke legen. 

Når kan vi vente at det kommer slike tester for de vanligste matsortene?

(21. november 2007)

SVAR:

De nevnte testene  kan vise positivt utslag hvis blodet inneholder IgE antistoffer mot det som testes.

I heldige tilfeller kan slike hjemmetester med de tre tilgjengelige testallergenene slå ut slik at de passer med den aktuelle allergien – og bare den. Det kan imidlertid også hende at testen blir negativ der den burde vært positiv, fordi konsentrasjonen av IgE og IgE antistoffer i blodet varierer, og er tidvis for lav til å gi noen positiv reaksjon.

Stol ikke på en test alene
Leger med spesialkompetanse i allergi stoler aldri på resultatet av blodprøvetester (eller hudtest) alene.

Diagnosen for allergier mot noe i luften (inhalasjonsallergier) stilles ved å kombinere sykehistorien (anamnesen) med pasientens egne erfaringer + prikktest + evt. blodprøve tatt fra en blodåre(vene), og dette vurderes ut fra og med legens kunnskaper om allergi, allergener og – ikke minst - mange feilkilder. 

Når det gjelder blodprøver for inhalasjonsallergener kan noen være ganske pålitelige, mens andre kan være usikre.

Blodprøvetester for påvisning av IgE mot matvarer er mindre pålitelig enn mot inhalasjonsallergener med noen få unntak – for voksne, men alle må vurderes strengt faglig og det må ofte gjennomføres dobbel-blinde provokasjonsprøver for å være sikker. 

For barn og spesielt små barn gir slike bloprøvetester for matallergi veldig ofte feil ”diagnose”. Det er fordi de i den alderen kan ha IgE antistoffer mot mange matsorter som de helt sikkert tåler. Det er bl.a. ganske vanlig at blodprøver gir meningsløse utslag på kumelk uten at barnet er allergisk. Hvis man stoler på blodrøvetestene for fødemidler, risikerer man at altfor mange barn blir satt på strenge dietter – som kan være til skade for dem både ernæringsmessig og sosialt. 

Gutten din kan ha flere grunner til diaré, også med eventuell kumelkintoleranse uten allergi.

Det er vel sannsynlig at han er blitt skremt av (vanskelig og/eller hardhendt) blodprøvetaking hos legen. Ta en telefon til legen og beskriv situasjonen og få en avtale om at det ikke skal tas noen vonde prøver ved neste konsultasjon. Lov så gutten dette, så får dere vel til en rolig konsultasjon der årsaken til diaréen kan drøftes. 


Vi fagfolk håper at det aldri kommer hjemmetester for matallergi, men uansett hvilke hjemmetester som evt tilbys, bør du ikke tenke på å ”lure” deg til noen bloddråpe fra gutten. Småbarn som blir lurt sånn, vil aldri kunne vite om de kan stole helt på den voksne ”luringen”.

(På biblioteket får du sikkert låne boken «Tale er sølv. Å tie er tull»” (Aas, 2006. Kolofon ISBN 82-300-0142-1) med kapitler om kommunikasjon med barn). 


(Sist oppdatert 2. januar 2010, Kjell Aas©)