Hudtesting ved atopisk allergi

Prikktesting

Hudtesting gjennomføres nå mest som såkalt prikktesting på innsiden av underarmene. Denne testmetoden er lite smertefull selv om barn kan synes det ser skummelt ut. Teststeder avmerkes med en kulepenn der koden for allergenet skrives. Så legges det små dråper av de aktuelle allergenekstraktene på huden. En spiss lansett eller nål føres gjennom dråpen slik at det lages et bittelite innstikk i huden - så overflatisk at det ikke skal vise seg noe blod.

Så observeres dette i ca 20 minutter. I løpet av den tiden vil den positive kontrollen (en histaminløsning) slå ut med en vable, som kalles tre pluss (+++), og det vil komme tilsvarende, litt større eller litt mindre vabler der det er prikket inn ekstrakter som pasienten er allergisk mot. Først blir det litt rødt der, og det kan begynne å klø litt, og langsomt kommer det så¨frem en hvitlig vable med ujevne omriss med litt mer kløe.  Vanligvis blir omrisset av vablen så markert med kulepennen og avlest.

 Det som gir vabler, er at det frigjøres histamin fra de mastcellene i testområdet som blir berørt av testen. Derfor skal det ikke være brukt antihistaminer den siste uken før testen, for antihistaminene kan kamuflere reaksjoner.

Med de vanligste allergenkildene er slik prikktesting pålitelig og har den fordelen at den gir svar i løpet av en halvtimes tid. Noen ekstrakter er imidlertid ikke pålitelige. For noen av dem kan  være mer pålitelig. Både gjennomføringen av hudtestingen og tolkingen av resultatene  krever spesiell kunnskap hos legen.

Lappetest

Særlig ved spørsmål om fødemiddelallergi ved atopisk eksem brukes av og til en slags ”lappetest” slik som ved testing av kontaktallergi. Matvaren eller helst renset matallergen i pulverform røres inn i en nøytral ”testgrøt” og plasseres i en  liten aluminiumskopp som plastres mot normal hud, vanligvis på ryggen eller innsiden av underarmen. Prøven får sitte på huden i ca 48 timer og avleses da og etter nok et døgn. Positiv reaksjon opptrer som rød fortykkelse eller eksemflekk. Rødhet alene teller ikke.

  Gode råd 

 

(Sist oppdatert 2. januar 2010 - Kjell Aas© )