Peanøtt- og nøtteallergi. Hva betyr testene?

Har ei 7-årig datter med kraftig peanøttallergi (>99), som nå også har fått påvist allergi mot (andre) nøtter og lupin, med verdier mellom 0,53 og 3,23. Men hva betyr egentlig disse verdiene pr. definisjon og ikke minst i praksis? Angir de noe om hvor kraftige/alvorlige reaksjonene kan bli? Kan hun tåle litt nøtter, eller iallfall spormengder av dem?

(27. november 2007)

SVAR:

Jeg forutsetter at resultatene som du skriver om,  kommer fra en eller annen allergitest i blodet med henblikk på IgE-antistoffer.

Tallene forteller da at hun er «sensibilisert» overfor peanøtter, lupin (kryssreagerer med peanøtter) og andre nøtter, og de høyeste tallene betyr ganske kraftig sensibilisering.

Det forteller ikke hvordan og hvor sterkt allergisk hun vil reagere, for allergi er en sammensatt reaksjon, men sensibiliseringen betyr at hun kan reagere.  

Erfaringene med nøtter og peanøtter er imidlertid at disse allergiene kan gi meget raske og voldsomme reaksjoner som kan utløses av nesten mikroskopiske spormengder av nøtter og nøttestøv. Det er sannsynlig at hun kan reagere kraftig, for blodprøven pleier være pålitelig for akkurat disse allergenene. Konkret svar om dette for din datter kan imidlertid bare gis etter vurdering av hele henne og tidligere reaksjoner - dvs ved undersøkelse hos en allergologisk kyndig lege.

Inntil noe annet råd kan gis, bør det utvises ekstrem forsiktighet, og du bør spørre legen om hun / dere bør utstyres med og instrueres i beredskapsmedisiner, les om nøtter.

Reservasjon: Det hender at noen leger og klinikker sender blodprøver til meningsløse undersøkelser av andre antistoffer (IgA, IgG, IGM) eller andre tester som er meningsløse for spørsmålet om allergi og der tallene ikke sier noe. Hvis de analysene du beskriver er av den typen, kan du se bort fra mitt svar! Les gjerne om Blodprøvetester ved allergi.

PS! Ditt spørsmål er av interesse også for andre - ikke minst nå som vi nærmer oss julen med mye nøtteknekking og nøttespising der nøttene er mer eller mindre skjult.

(Sist oppdatert 2. januar 2010, Kjell Aas©)