Spørsmål om allergiforebygging

Spørsmål om mat til spedbarnet

(30. januar 2006)

Hei, jeg har tidligere fått meget god hjelp av dere under graviditet og amming. Nå er det introduksjon av fast føde som står på agendaen og jeg har noen tilleggspørsmål jeg ikke har funnet svar på allergiviten.no. Jeg håper jeg kan få svar nok en gang.

(1/): Vårt barn er genetisk disponert for allergi. (2/): Jeg spiser derfor ikke matvarer i klasse 1 under ammingen. (3/): Jeg har også holdt meg unna de produktene som min mann er allergisk mot (epler og pærer), men jeg lurer på om dette har vært unødvendig (4/): Hovedspørsmålet er egentlig om det er disposisjon for allergi (en hvilken som helst) som er arvelig eller om barnet er mer disponert for den allergien vi foreldrene allerede har.

SVAR:

(31. januar 2006)

Det er flott at du fortsatt gir barnet morsmelk, og det er fint om du fortsetter iallfall et par måneder til.

Mye av det du spør om, finner du omtalt i dokumentene om "Allergiforebygging" (søk på det ordet). Det er så mye stoff der at det av tekniske grunner måtte deles opp i fire dokumenter : Allergiforebygging Del I, II, III og IV. Start på Del I.

Konkret til det du skriver  (som jeg har nummerert). Der vil du finne at i følge forskning kan vi si at:

1/ Mors arvestoff for allergi slår sterkest gjennom hos barnet.

2/ Det virkerallergiforebyggende med  langvarig amming (helst minst 9 måneder), varsomhet med mat i fareklasse 1 under ammingen og med sen introduksjon av fast føde (som du har gjort).

3/ Allergi mot epler og pærer er som oftest sekundær (kryssallergi) til allergi mot bjørkepollen.

4/ Arvelig disposisjon gjelder hovedsakelig generell tendens til å få atopisk allergi (dvs produsere IgE antistoffer), men klinisk erfaring antyder at også gener for spesielle allergenkilder kan ha noen gjennomslagskraft (og særlig fra moren). 

5/ Begynn bare  forsiktig med all ny mat og observer en ukes tid før du øker mengdene og før du prøver ny mat.  Det kan være viktigere å unngå inhalasjonsallergener og forsterkere (adjuvans) og unødig smitte.

6/ Begynn selv under ammingen med normale mengder kumelk, glutenholdig mel og citrusfrukter med 8-10 dagers  mellomrom mellom hver. Hvis barnet ikke viser noen tegn på allergisk reaksjon fortsetter du med slik mat selv.

Kommer det noen usikker eller mistenkelig reaksjon, bør du ikke fortsette, men  la legen din eller en barnelege  se på barnet. 

Er det noen reaksjon på kumelk, skal barnet ikke starte med vanlig morsmelkerstatning eller kumelk, men forsiktig forsøke hydrolysert kumelk etter legens anvisning. Ved påvist allergi mot kumelk, fås dette på blå resept. Er det ingen reaksjon, kan du prøve vanlig morsmelkerstatning eller betale selv for hydrolysert kumelk som er det aller tryggeste.   

Kommer det reaksjon på glutenholdig mat, forsøkes forsiktig glutenfritt mel i  grøt til barnet, men er det ingen reaksjon, bruker du vanlig barnemat. Citrus kan brukes hvis det ikke opptrer atopisk eksem.

Les også om astmaforebygging!

Sist oppdatert 13. januar 2010)

Kjell Aas©