Kan vi forebygge pollenallergi ved å holde barnet inne?

Vi har en sønn på 3 år med astma og egg-/melkeallergi. Han har hittil ikke reagert på pollen. Bør vi holde ham inne på dager med moderat og kraftig pollenspredning for å eventuelt forebygge pollenallergi ? Tenker mest på bjørk.

(4. mai 2006)

SVAR:

Godt spørsmål - og logisk i forhold til hva vi ellers har av forskningsbasert kunnskap om allergiforebygging,  men jeg har ikke funnet noen brukbar forskning om akkurat dette.

Hva ville jeg selv gjort ut fra den kunnskapen som foreligger om dette og om barn?

Jeg ville ikke holdt ham inne på pollenrike dager. Her følger min begrunnelse:

Foreliggende kunnskap: Pollenallergi viser seg vanligst først et stykke opp i skolealder, men kan også starte meget tidligere. Som ved all annen atopisk allergi, er allergiutviklingen (sensibilisering) avhengig av arvelighet (genetikk)  og kontakt med  (eksponering for) allergenkilder.

Genetikk: Foreløpig kan det ikke gjennomføres genetiske analyser som kan vise om et barn risikerer å bli allergisk mot en bestemt allergenkilde som for eksempel bjørkepollen. Vi må klare oss med sykehistorien (anamnesen) fra barnet selv og familien.

Påvist allergi mot egg og melk viser at barnet er arvelig disponert for atopisk allergi som har ført til sensibilisering mot egg og melk, men ikke om han også er genetisk disponert for pollenallergi.

Hvis en  forelder (særlig moren),  begge foreldre, søsken eller andre nære familiemedlemmer har pollenallergi, kan det bety at også barnet har fått gener for pollenallergi, men det er ikke sikkert.

Eksponeringens rolle: Atopisk disponerte individer blir bare allergiske mot allergenkilder som de eksponeres for. Noen allergenkilder gir særlig hyppig sensibilisering og ofte reaksjoner ved lave konsentrasjoner. De hører til fareklasse 1. Mange blir imidlertid allergiske mot andre, mindre potente allergenkilder avhengig av individuelle genetiske forhold og eksponering for disse allergenkildene -og forsterkere.

Pollen fra rakletrær, gress og burot hører til de mest potente (fareklasse 1). Da kan sensibilisering skje ved ganske beskjeden eksponering (meget lave konsentrasjoner) - kanskje også ved beskjeden pollenspredning.

Barns utvikling - bygg på det friske! Atopiske barn er normale barn med normale behov. Allergien er bare en liten del, «99 prosent er friskt».

Det er viktig å bygge på det friske! Svært mange som får pollenallergi med høysnue eller astma, blir glade og veltilpassede hvis de har fått utvikle seg  normalt - dvs stort sett som andre barn.

Selv ved evt forekomst av pollenallergi i familien med mulig genetisk risiko for det også hos barnet, kan det være viktigere å la barnet ha et normalt uteliv enn å unngå pollenallergi. Dette er så viktig for livskvaliteten at forskning  med barn som holdes inne i pollensesongen, vil være uetisk og dermed ikke akseptabel.

Ta en titt på Mestring for barn  og Mestring i et helhetssyn.

(4. mai 2006, sist oppdatert 13. januar 2010, Kjell Aas©)