Allergispesialitet

Endelig ser det ut til at også vi i Norge kan få en  spesialitet i faget allergologi. 

Det er på tide!

Faget allergologi forutsetter basale kunnskaper i  immunologi, miljøkjemi og biokjemisamt samfunns- og miljøforhold knyttet til erfaring i kliniske spesialfag.

Til tross for at allergiske sykdommer har vært en betydelig samfunnsmessig utfordring i halvt hundre år samtidig som de krever særlig kompetanse, har Legeforeningen motsatt seg dette tidligere. 

Nå har legeforeningens landsstyre omsider vedtatt å opprette  et "kompetanseområde i allergologi med krav til formalisert utdanning" . Det har Sverige hatt lenge  (denne sidens redaktør har i mange år vært godkjent allergispesialist i Sverige, men ikke i Norge). Legeforeningens sentralstyre skal fremme forslag om godkjenningskrav.  

Når det nå også skal opprettes tverrfaglige regionale kompeansesentre for astma, allergi og overfølsomhet med Helsedirektoratet som pådriver, styrkes håpet  om økt rekruttering og utvikling i allergifaget.

Det trenger vi i Norge.

(Sist oppdatert 9.oktober, 2012 - Kjell Aas©)