Er allergi feilfunksjon eller hensiktsmessig forsvarsstrategi?

Dette spørsmålet er stillet i en ny publikasjon  med navnet «ALLERGI. Svik -eller hensiktsmessig forsvarsstrategi» av  Pål A Lindland (Kolofon. ISBN  82-300-0162-6).

Forfatteren er anleggsgartner med åpenbar stor respekt for naturens hensiktsmessighet. Han  presenterer en original forklaringsmodell for fenomenet allergi (hvor han også tar med hyperreaktivitet og astma).

Sitat fra forordet:
«Kort fortalt går modellen ut på at våre infeksjonsforsvar har en evolusjonær hukommelse som gjenkjenner ikke bare virus og bakterier, men også transportløsningen, smittekilden som det skadelige agens ankom med. Disse fortidens smittekilder er vår tids allergener.

Første del er skrevet som en artikkel og gir et komprimert bilde av teorien. Andre del består av 38 spørsmål med forslag til svar. Jeg prøver på dette vis å synliggjøre at svært mange grunnleggende spørsmål kan besvares med samme forklaringsmodell: Infeksjonsforsvaret gjenkjenner fortidens  smittekilder og reagerer med allergi for å unngå konfrontasjon.

Samtidig prøver jeg å sette fingeren på spørsmål som offisiell medisinsk teori har problemer med å besvare.»

Det er tydelig at forfatteren har lest mye om allergi og bygger på etablert kunnskap og i særlig grad på vår viten at arvelige forhold kan spille en avgjørende rolle i mange tilfeller av allergienes immunologi og biokjemi. 

Så stiller han gode spørsmål. For hvert spørsmål trekker han ut sitater fra mange relevante kilder og argumenterer for at sitatene passer inn  i forklaringsmodellen.

For hvert spørsmål konkluderer han med «Infeksjonsforsvaret gjenkjenner transportløsningen/ smittekilden.»

Mange av forklaringsforsøkene hans er ganske plausible selv om noe er diskutabelt. De slutter seg til andre forsøk på å besvare hvorfor så mange mennesker plages av immunologiske og biokjemiske reaksjoner som fortoner seg som meningsløse og  uhensiktsmessige feilfunksjoner i menneskets utviklingshistorie.  De kan virke plausible, men  kan verken bevises eller motbevises.

Det ligger i menneskers natur å spørre : Hvorfor?

Vi forsøker stadig å finne svar og forklaringer i felt som spenner fra religiøse trosretninger til intelligente og kunnskapsbaserte spekulasjoner. Så argumenterer vi gjerne så godt vi kan for å få andre til å tro det samme som vi. Slik er også innholdet i denne boken.

Det er klart at forklaringsmodellen i denne boken er spekulativ, men det er gjennomtenkte og intelligente spekulasjoner. Boken er lettlest og så velskrevet at den kan være til glede også for  lesere med vitenskapsorientert oppdragelse. Det vitenskapelige grunnlaget er beskrevet i andre artikler om allergi i denne nettsiden. 

(Sist oppdatert 02.01.2010, Kjell Aas©)