Er det sammenheng mellom pollenallergi og allergi mot dyr?

Har en sønn som har hatt atopisk hud siden 1/2 år og infeksjonsutløst astma siden 11/2 år. Han er ni år i dag. Klarer seg bra med forebyggende medisin. Tok høst 2009 prikktest for å sjekke om allergisk mot dyr. Ingen utslag, bare litt sensitiv for gresspollen. Anskaffet katt vår 2010. Ny prikktest sommer 2010 viste allergi mot hund, gress og bjørkepollen. Ingen utslag katt. Mars 2011 tett i nesa fra midten av mars. Trolig også allergisk mot or og hassel, (ikke testet enda). Går på allergimedisiner. Spørsmålet mitt er om katteholdet kan forverre pollenallergien? Kan du si litt om dette. Kan du også si noe om sannsynligheten for å få en forverret astma situasjon og faren for å utvikle katteallergi eller andre allergier. Lurer på hva vi skal gjøre. Har ikke lyst til at hans allergier skal bli flere eller forverre seg. Hvis nødvendig selger vi katten. Dette vil selvfølgelig bli en vanskelig prosess da han er svært glad i katten.

Til slutt har du noen tips for å unngå skyldfølelse hos barnet hvis dyret evt. må omplasseres/selges?

SVAR:

Det er ingen sammenheng mellom allergi mot pollen og allergi mot dyr (katt) annet enn at det dreier seg om arv og miljø.

1/ alle allergiene skyldes arvelig disposisjon for atopisk allergi som så fører til aktiv allergi ved kontakt med allergenkilder og

2/ at både pollen og dyr hører til de mest aktive utløsere (fareklasse 1).

Det er mulig, men helt usikkert at han ikke har gen som gjelder IgE mot katt (katteallergi). Det er noen som reagerer sterkt på pollen men ikke på katt.

Allergitester kan aldri brukes som spåmiddel, de forteller bare hva som allerede har utviklet seg.

Kattehold i spedbarnstiden kan beskytte mot allergi, men kan gi astma uten allergi

Det er vist i et norsk doktorgradsarbeid at kattehold kan gi og  forverrer astma også hos ikke-allergikere. Hos noen har anskaffelse av dyr i spedbarnsalderen bidratt til at barnet utviklet toleranse (se Hygieneteorien). Statistisk sett betyr imidlertid dyrehold risiko.

Så lenge en ikke kan gjennomføre testing av genene hos ham, er det imidlertid umulig å vite om gutten risikerer å bli allergisk mot katt eller ikke.

Skyldfølelse
Når et dyr som er blitt familiemedlem blir fjernet, forstår et hvert barn med normal intelligens og atopisk allergi at det blir gjort av hensyn til barnets allergi.Skyldfølelse kommer som en normal reaksjon hos mange. Noen foreldre har latt katten forsvinne (for mange katter forsvinner jo), men de fleste barn gjennomskuer sånt, og mange opplever skuffelse og sorg over foreldrenes bedrageri i tillegg til skyldfølelsen.

Flaks eller uflaks
Siden det har gått bra i forhold til katten hittil, kan det være at dere har hatt flaks slik at katten kan beholdes. Den bør imidlertid ikke få være på guttens soverom Sørg for at den ikke får unger!

Hvis gutten utvikler allergi mot katten, må den fjernes, og huset storrengjøres! Da gjelder det å snakke åpent og ærlig om dette. (Kanskje dere får lånt den boken jeg har skrevet for denne aldersgruppen: Elggjengen og allergiene (Den finnes i mange skolebibliotek).

Genene for allergi har han fått gjennom foreldrene. Kanskje en av dere har uflaks med et skjult gen og blir allergisk mot katten. Da kan løsningen bli grei for å plassere «skyld».

Tvi tvi! Lykke til!

(Sist oppdatert 10. mai, 2011 Kjell Aas ©)