Tørr hud, en spesiell genfeil og atopiutvikling med eksem, allergier og astma

Huden hos barn skal normalt være myk og ha evnen til å bevare en gunstig grad av fuktighet på tross av fordampning og ytre miljøforhold som kan føre til uttørring. Denne evnen til å opprettholde en barriere mot uttørring av huden er i vesentlig grad knyttet til et spesielt protein, filaggrin.

(Ill. colourbox.com)

Som alle proteiner blir produksjonen  av filaggrin styrt av spesielle gener ( dette tilfellet genet: FLG). Ved feil i FLG-genet og sviktende produksjon filaggrin, blir huden tørr.

Forskning de siste 20-30 år har vist at nærmere 10 % av den hvite (kaukasiske)  befolkning har en feil i dette genet, og at feilen fører til tørr hud på grunn av vanntap gjennom overhuden (epidermis).

Videre genetisk forskning har vist at mutasjoner med feil i genet for fillaggrin gir økt risiko for  atopisk eksem (Palmer et al, 2006). Det er vist sammenhenger mellom slike gendefekter og utvikling av den såkalte atopiske marsj  fra atopisk eksem til allergisk rhinitt og astma, (Weidinger et al 2006, Weidinger et al, 2008). Forskere anslår at denne gendefekten kan være ansvarlig for omtrent 10 % av astmatilfellene i befolkningen.

Man har mistenkt at svikten i hudens barriere mot uttørring også kan bety en svikt i barrierer mot det ytre miljøet, slik at små molekyler som allergener fra katt (Shutteelaar et al, 2009.) Også normal hud kan slippe gjennom kjemiske stoffer som kommer i direkte kontakt med huden. Det er vist bl.a. for penanøttallergener ved bruk av fuktighetskremer som inneholder jordnøttolje, og for muskstoffer i parfyme. Nylig publisert forskning tyder på at dette kan skje særlig lett gjennom tørr hud ved filaggrin - mangel (Bønnelykke et al, 2010). Det er da naturlig å spørre om kjemiske luftforurensninger kan trenge inn gjennom huden. Når kattallergener gjør det, kan det skyldes at allergenholdig støv legger seg på barnets hud.

NRK  har hatt et oppslag Astma kan komme inn gjennom huden der forskeren Bønnelykke ble intervjuet. Han antyder at flittig bruk av fuktighetskrem på tørr hud hos spedbarn kanskje kan hindre utvikling av «den atopiske marsj» ved FLG-feil. 

Det er usikkert om slik behandling med fuktighetskremer  av symptomet   på  gendefekten   kan bedre hudens barriere mot ytre kjemi.

Gendefekten uttrykkes imidlertid også i slimhinnene i de øvre luftveier der vi vet at fremmed kjemi og ultrafine partikler med kjemisk last kan trenge gjennom. Slimhinnene i de øvre luftveier og i øynene har også reseptorer for kjemiske stoffer og kan utvikle sensorisk overfølsomhet. Slik overfølsomhet kan gi en astmaliknende tilstand med mye hoste og kjemisk miljøintoleranse. Det er spennende om også kjemisk miljøintoleranse kan være knyttet til defekter i FLG.

Bruk av fuktighetskrem  på tørr hud hos spedbarn og småbarn kan i alle fall være gunstig. Da må man imidlertid passe på å bruke kremer som ikke selv påfører huden belastning av allergenerparabener, parfyme eller andre kjemiske stoffer som kan sensibilisere eller skade.  

Litteratur:
Bønnelykke K, Pipper CB, Tavendale R, Palmer CNA, Bisgaard H.(2010): Filaggrin gene variants and atopic diseases in early childhood assessed longitudinally from birth. Pediatr Allergy Immunol 2010: 21: 954–961.

Palmer CN, Irvine AD, Terron-Kwiatkowski A, et al.(2006): Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis. Nat Genet,   38: 4416.

Schuttelaar ML, Kerkhof M, Jonkman MF, et al (2009):Filaggrin mutations in the onset of eczema, sensitization, asthma, hay fever and the interaction with cat exposure. Allergy, 64: 175865.

Weidinger S, Illig T, Baurecht H, et al. (2006):Loss-of-function variations within the filaggrin gene predispose for atopic dermatitis with allergic sensitizations. J Allergy Clin Immunol. 118: 2149.

Weidinger S, O’Sullivan M, Illig T, et al (2008):.Filaggrin mutations, atopic eczema, hay fever, and asthma in children. J Allergy Clin Immunol: 121: 12039.

(Sist oppdatert 31.desember 2010, Kjell Aas©)