Allergisk nesereaskjon (rhinitt)

Allergisk rhinitt er en meget vanlig sykdom som forekommer hos over 20 % i den voksne befolkningen og over 15 % hos barn og unge. I tallene for voksne inngår nok også ikke-allergisk rhinitt, for folk flest kan ikke skille disse fra hverandre.

Det dreier seg om atopisk allergi (IgE-avhengig allergi)

Allergisk rhinitt debuterer vanligvis et stykke ut i skolealderen eller i tidlig voksen alder, men ved særlig uttalt atopi kan den starte meget tidligere og allerede i småbarnsalderen.

Det er sjelden at denne rhinitten debuterer etter 50-årsalder. Det gjør derimot ofte ikke-allergisk (vasomotorisk rhinitt eller idiopatisk) rhinitt. Den kommer vanligvis tydeligst frem fra tidlig voksen alder og utover, men også dette avtar med alderen. Vanligst blant de allergiske rhinittene er høysnue med allergi mot pollen, men mange har allergisk rhinitt mot andre luftbårne allergenkilder slik som støv fra dyr og husstøvmidd.

Allergisk rhinitt er en allergisk inflammasjon i nesen, og slik inflammasjon ledsages vanligvis av hyperreaktivitet, slik at nesen også reagerer på ulike luftforuresninger og kald luft (irritanter).