Forberedelser til pollensesongen

Forbered deg før du merker allergien!

For de mange som plages av høysnue (allergisk rhinokonjunktivitt) er det fordelaktig at vinteren har vært lang. I år har spredningen av pollen fra or og hassel vært beskjeden til slutten av mars selv i de områdene som ofte har tidlig modning av raklepollen.

I tiden fremover blir det imidlertid mer og mer pollen i luften på det som andre kaller ”godværsdager” og som kan bli vonde døgn for pollenallergikerne. Det er mange! 

Her gjelder det mer enn for mye annet at det er mye bedre å være ”føre var enn etter snar”. Du kan ikke gjøre noe med pollensesongene annet enn å følge med på pollenvarslene og evt. bruke erfaringene dine fra tidligere pollensesonger. 

Det du kan gjøre er å:

 • Vite hvilke pollensesonger  som er aktuell for deg
 • begynne med forebyggende medisiner 8- 10 dager før forventet sesongstart for pollen som du ikke tåler 
 • følge med på pollenvarslingen hver dag
 • forsøke hyposensibilisering mot pollenallergi (som nok kan være for sent å starte nå)
 • ta opp spørsmålet med legen om hvilke medisiner og doser som vil passe best for deg og få resept på dette
 • si ifra til legen om du har prøvd medisiner som ikke virker
 • vurdere om du bør bruke støvmaske eller pollenmaske for å beskytte deg mot pollen i de aktuelle sesongene
 • vurdere om du bør ha solbriller med brede sideskjermer for best mulig å beskytte øynene mot pollen
 • sørge for å ha i beredskap medisiner til å behandle de plagene du får. Lokalbehandling kan være mest effektiv
 • unngå fysisk aktivitet ute når det er pollen i luften
 • sørge for at du har et fristed for pollen inne
 • være skeptisk til behandlingsforslag som ikke er vitenskapelig utprøvd.  

Hos de aller fleste slår pollenallergi til med høysnue med tett, kløende, og irritabel nese med mengder av vanntynt sekret og nys på nys (rhinitt).

Mer enn snue 

Høysnue angriper imidlertid ikke bare nese og øyne, men ofte hele personen med mange tilleggsplager. Den svenske legen  Magnus  Borres  har skrevet en artikkel om høysnue i Allergi i Praksis nr 3, 2008.   Artikkelen belyser hvordan kognitive funksjoner kan berøres med nedsatt oppmerksomhetsevne og konsentrasjon, redusert læring, reduserte skole- og arbeidsprestasjoner.

Noe av dette kan også være bivirkning av medisiner som tas inn. Det taler for  mest mulig lokalbehandling.

I tillegg kan høysnuen føre til at øretrompeten (hørselen), bihuler og luftveier kan påvirkes betydelig i negativ retning.

Alt i alt går dette ut over livskvaliteten på mange måter.

Allergisk konjunktivitt

I den artikkelen omtales ikke øynene, men øyeslimhinnene (konjunktiva) er også utsatt for pollen i luften

Noen få pollenkorn der kan utløse allergisk betennelse (Konjunktivitt) med røde, sviende og kløende øyne, tåreflod og smerte mot lys (lysskyhet) I uttalte tilfeller er lysskyheten så smertefull at en må holde seg inne der det er dunkel belysning eller helt mørkt. Noen orker ikke å åpne øynene. For dem betyr pollenallergien en sesongpreget miljøhemming

Til tross for at det foregår stadig forskning på allergisk konjunktivitt er denne tilstanden ofte vanskelig å behandle og kan i sjeldne tilfeller utvikle seg til alvorlige, kroniske øyesykdommer. 

Tidlig konsultasjon hos og samarbeid med øyelege er viktig når konjunktivitt er et fremtredende symptom.

Noen har nytte av å beskytte øynene mot pollen ved å bruke solbriller med brede sideskjermer ute gjennom hele aktuell pollensesong.

(I stedet for å gå til dyre innkjøp, kan en klippe til passende biter av papp eller halvstiv plast og feste til utsiden av brillestengene med limbånd eller lage hull for å tre gjennom tråd til å binde utstyret på plass. Med litt eksperimentering kan dette bli den beste løsningen.)

Skylling av øynene med fysiologisk saltvann evt gjentatte ganger om dagen kan fjerne pollen. Øyeskyllevann og -glass fåes kjøpt på apotek. 

(Kjell Aas© -Sist oppdatert 2. april 2010)