Allergisjokk på grunn av anstrengelse?

Vår datter på snart 20 år er ivrig orienteringsløper, men har hatt en vond opplevelse under trening en ettermiddag.

Hun fikk en voldsom kløe over hele kroppen (hadde atopisk eksem som barn) ble plutselig veldig slapp og måtte legge seg ned, besvimte nesten. Heldigvis trente hun sammen med en venninne, som satte seg hos henne og hjalp henne til lege da hun kom seg såpass at hun kunne gå. Hun ble hoven i ansiktet og fikk elveblest. Legen mente det var et allergisk sjokk og satte en adrenalinsprøyte og ga henne allergitabletter. Det hjalp godt.

Vi skjønner ikke dette, for hun hadde ikke spist noe som hun er allergisk mot, og har aldri reagert unormalt under trening. Kan hun ha kommet borti noe under løpingen som kan gi så voldsomme reaksjoner? I så fall, hva kan det være og hvordan kan hun unngå det?

SVAR:

Dette dreier seg mest sannsynlig om anstrengelseutløst allergisjokk (anafylaksi) på grunn av allergi mot noe i maten og forsterket av fysisk anstrengelse.

Da foreligger vanligvis allergi mot noe i maten, men så svak at personen ikke merker den. Hos disse pasientene vil imidlertid fysiske anstrengelsen øke mastcellenes følsomhet for allergireaksjonen. Det vises bl.a. ved at prikktester med de riktige allergenene slår kraftigere ut enn ellers under fysisk anstrengelse.

Reaksjonen kommer gjerne under fysisk anstrengelse et par timer etter et måltid med den aktuelle matvaren og arter seg som et allergisk sjokk. Det starter gjerne med intens kløe, elveblest og/eller dype hevelser (angiødem). Blodtrykket faller og gir ekstrem slapphet, evt. bevissthetstap. Det kan også komme voldsom snue og astmasymptomer.

Mange kommer seg etter noen minutter ved å ligge flatt ned og helst med bena litt høyt (men i stabilt sideleie ved bevissthetstap!). Slike sjokkreaksjoner kan være livstruende og bør behandles så aktivt som mulig.  Adrenalin bør gis så snart som mulig og kan være livreddende.

Dette skjer mest hos personer med aktuell eller tidligere atopisk allergi. Reaksjoner skjer bare ved kombinasjon av inntak av det aktuelle fødemiddelet og fysisk anstrengelse.  Det kan være vanskelig å finne det skyldige fødemiddelet fordi allergien ikke hører med til det som inngår i vanlige allergitester eller er for svak til å slå tydelig ut i allergitestene. Hos noen finner man ikke noen spesiell årsak.

Til rapporterte funn hører allergi mot bl.a. , hvete, sesamfrø, selleri, krabbe og intoleranse mot acetylsalisylsyre.

Din datter bør konsultere en lege med allergologisk spesialkunnskap og erfaring. For å finne ut av dette trenger legen nøyaktige opplysninger til minste detalj om alt innhold i mat og drikke (inkl. krydder, evt. også vitamintabletter, medisiner, p-pille eller liknende) før hun anstrengte seg den dagen.

Inntil dette er avklart, bør hun sette seg inn i anafylaksiberedskap og utstyres med adrenalin for nødhjelp og trene sammen med andre som er informert om dette og om bruken av epipen.

(Sist oppdatert 2. juli 2006)