Anafylaksi og nødhjelp på skolen

Min sønn fikk anafylaktisk sjokk etter å ha spist peanøtter da han var 3 år. Han er nå 8. Vi har 2 Epi-penner som han har med seg hele tiden. Vårt problem er å få skolen / helsesøster til å skjønne alvoret. Vi blir møtt med liten respekt og forståelse, og helsesøster mener Erik må ta ansvar for sin allergi selv og administrering av Epi-penn. Problemet er at han ble så dårlig så fort at han muligens ikke har sjans til å sette adrenalin selv, og blodprøver fra barnelegen viser at han "scorer" farlig høyt på alle nøttesorter og mandler - så en alvorlig rask reaksjon må vi nesten regne med igjen hvis ikke alle viser respekt for dette. Vi har tatt han ut av SFO ved skolen da leder der ikke tok det på alvor og ga han brød med spor av nøtter, og nektet og samarbeide. I barnehagen og samarbeidet med nåværende klasselærer går fint, men han skal bytte lærer neste skoleår og jeg gruer meg alt for hva vi kan møte der. Hva gjør vi?

SVAR:

Det er riktig at gutten må passe seg for det han ikke tåler, men en helsesøster (og mange andre) bør vite at allergener fra nøtter kan finnes i det skjulte.

Peanøttallergi er blant de aller kraftigste allergener. Mikroskopiske mengder kan gi alvorlig reaksjon med allergisjokk som kan gi sløving og tap av bevisstheten i løpet av sekunder slik at andre må sette sprøyten med nødhjelp så snart som overhodet mulig.

Slik kan det være ikke bare for barn, men også for store og sterke voksne. Peanøttallergi krever faktisk liv hvert år i følge internasjonale rapporter.

Læreren må hjelpe
Nøtteallergi gjelder en god del barn i norske skoler, og en kommer ikke utenom at lærere må ta på seg oppgaven å gi nødhjelp, selv om det ikke hører med i lærerutdanningen og lærerens kontrakt. Men det er vel en selvfølgelighet for oss alle å hjelpe barn i en farlig situasjon.

En lærer som ikke har hjulpet så godt som mulig i en slik situasjon, vil nok angre og kjenne skam resten av livet.

Allergisk sjokk er farlig! Læreren som den eneste voksne i klasserommet kan komme til å bli den som redder livet til en elev, men må få klar informasjon og klar instruksjon om bruken av nødhjelpen - med støtte og oppfølging av helsesøster på skolen.

De fleste helsesøstre har god kunnskap om allergier. Det er skremmende og skuffende om en helsesøster har for lite kunnskap og forståelse når det gjelder allergi mot nøtter og hvordan allergisk sjokk utvikler seg.

(Sist oppdatert 12.12.2011 - KjellAas©)

Red.anm:
Anbefalinger for håndtering av  nøtteallergi i barnehager og skoler

Helsedirektoratet publiserrte i 2017 anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler. Anbefalingene har som mål å gi helsetjenesten, skoler, barnenager, foreldre og foresatte kunnskap og råd for hvordan alvorlig nøtteallergi kan og bør håndteres. Anbefalingen understreker blant annet at det er viktig for skoler og barnehager og ha gode rutiner og gi personalet opplæring i hvordan og når en adrenalinpenn skal benyttes.