Barn og voksne med uttalt allergi (hyperallergi) kan trenge dobbelt sett med adrenalinpenn

Særlig uttalt allergi (hyperallergi) betyr ofte risiko for livstruende reaksjoner som allergisk sjokk (anafylaksi) og larynksødem. Det krever øyeblikkelig hjelp med utstyr som må være til stede. Adrenalinpenn (EpiPen, Jext, Emerade) kan være livreddende. Noen må ha flere injeksjoner!

Det dreier seg mest om hyperallergi mot noe i maten og særlig egg, peanøtter, nøtter, fisk og kumelk der både skjulte spormengder og aerosoler i luften fra åpen tilberedning av slik mat kan føre til katastrofe.

Også allergi mot giften i stikk av bi eller veps kan være en stor risiko for allergiske sjokkreaksjoner. Hos alle disse kan tidlig bruk av andreanlinpenn være livreddende.

Adrenalinpenn virker raskt, men kortvarig
I behandlingen av anafylaksi må det understrekes at pasienten skal legges inn i sykehus snarest mulig etter nødhjelpen selv om den første behandlingen gir god bedring.

Grunnen til dette er at de allergenene som har utløst straksreaksjonen, fortsatt er i kroppen og kan slå til igjen etter at det adrenalin som er sprøytet inn, ikke er virksomt lenger.

Derfor skal pasienten overvåkes med anafylaksiberedskap i bortimot 24 timer. Hvis transporten til sykehuset skjer i ambulanse, gjennomfører ambulansepersonalet nødvendig ny og videre behandling, men hvis det drøyer før ambulansen kommer, eller pasienten transporteres på annen måte og transporten tar tid, kan det bli nødvendig med ny injeksjon. 

Geografiske forhold kan derfor kreve at hyperallergiske  pasienter til en hver tid disponerer minst to sett adrenalinpenner (som ikke er gått ut på dato!).

Dette er fremhevet gjentatte ganger i internasjonal litteratur og ble bekreftet av  en ny studie  av pasienter innlagt med anafylaksi publisert i fagbladet Pediatrics i april 2010. Tolv prosent av de med anafylaksi trengte to adrenalininjeksjoner for å klare seg.  

Litteratur:
1.  Rudders SA, Banerji A, Corel B, Clark S, Camargo CA Jr. (2010): Multicenter study of repeat epinephrine treatments for food-related anaphylaxis. Pediatrics.125 : 711-18.

(Sist oppdatert 23. juni 2010 -  Kjell Aas©)