Intoleranse for acetylsalisylsyre

Overfølsomhet for acetylsalisylsyre finnes som årsak til astma i 3-4 % av astmatilfellene. Denne overfølsomheten fører av og til til alvorlige sjokkreaksjoner (anafylaksi, anafylaktoide reaksjoner) og er årsaken til en del tilfeller av angiødem og elveblest.

I en undersøkelse av pasienter med kronisk elveblest ble det funnet overfølsomhet mot acetylsalicylsyre hos hele 23 %, men i andre undersøkelser er intoleranse for acetylsalisylsyre meget sjeldnere årsak til kronisk elveblest. 

Det skal ofte små mengder til for å utløse kraftige reaksjoner!

Det er rapportert fatal akutt astma etter inntak av urtemedisin med acetylsalisylsyre.De som reagerer på acetylsalicylsyre, kan også reagere sterkt på en del andre preparater med liknende kjemisk struktur (non-steroide antiinflammatoriske midler - antiflogistika, NSAID), men tåler vanligvis slike salicylpreparater som finnes i mange salver. 

Acetylsalicylsyre finnes i følgende medisinerstrong>

Albyl (Nycomed - Pharma), Acetylsalisylsyre (Apotek), Asasantin Retard (Boehringer Ingelheim), Aspirin (Bayer), Dispril (Reckitt Benckiser Healthcare)Globoid(Nycomed Pharma), Novid (Nyconed Pharma). 

 

Mange medisiner (særlig brukt mot revmatiske smerter og kroniske, ikke infeksjonsutløste betennelser)  inneholder kjemisk beslektede antiinflammatoriske stoffer (NSAID), som ikke skal brukes av dem som har intoleranse for acetylsalisylsyre:

Se liste over diss under Legeforeningens nettsider >