Allergi mot hund og astmabehandling

Oxis ved reaksjoner på hund?

Jeg er allergisk mot dyrehår, noen matvarer og pollen.

Når det gjelde dyrehår, så reagerer jeg med å bli tungpustet, litt pipelyd. Jeg har av legen fått Oxis når jeg en sjelden gang- heldigvis - er tilstede der det er hunder.

I den senere tid er jeg blitt mer ømfintlig også for partiklene som henger på klærne til folk.

For en tid tilbake ble jeg fortalt at Oxis er det eneste hjelpemiddel her. Problemet er at jeg blir dårlig også av å inhalere medisinen. Får skjelvinger og hjertebank (bivirkning). Uggen følelse! Finnes virkelig ikke noe alternativ til å forebygge eller medisinere/åpne opp ?

SVAR:

Jo, det finnes mange, gode medisiner mot astma, men allergier kan virke for kraftig!

Oxis® er en effektiv medisin ved akutt astma; den er det som jeg kaller en astmaåpner. Det er mange slike. De gir rask bedring ved begynnende astma og virkningen av en inhalasjon kan vare i mange timer.

Bivirkninger som skjelvinger og hjertebank er vanlig hvis dosen er for høy. Dette preparatet finnes i henholdsvis 4,5 og 9 mikrograms styrke. Hvis du har den sterkeste, kan du kanskje slippe bivirkningene ved å bruke den med laveste styrke.

Denne medisinen virker ikke forebyggende på allergireaksjoner. Det kan imidlertid andre medisiner som bl.a. antihistaminer. De virker imidlertid best mot allergireaksjoner i nesen, og ikke alltid så godt ved astma. Ved astma som opptrer hyppigere og langvarig, brukes astmaåpnere kombinert med spesielle kortisonpreparater for inhalasjon. Les gjerne om astmabehandling.   

MEN:  allergiske reaksjoner på hund (støv fra hund) og andre dyr er ofte så kraftige at det er vanskelig og ofte fåfengt å forebygge dem med  fornuftig bruk av medisiner.  

I prinsipp må man gjøre sitt beste for å unngå eksponering, men alltid ha medisiner med seg for å behandle reaksjoner fordi de kan komme uventet (det er så mange hundeholdere som sprer slike allergener fra klærne sine).

Dette er en vanskelig allergi formange! Det er dessverre også "onde sirkler!" i dette, slik at  mange blir mer og mer allergiske (mer følsomme) hvis de utsetter seg for og reagerer på det de er allergiske mot.

(Sist oppdatert 17. januar 2011,  Kjell Aas©)