Allergi og allergeneksponering ved astma

Atopisk allergi er en klar risikofaktor ved astma, men astma er ikke en allergisk sykdom. Mange bruker uttrykket "allergisk astma", men det ville nok vært riktigere heller å snakke om "astma med allergi"

Hos barn med astma kan det etter den første småbarnsalderen påvises atopisk allergi med hudtest og/eller blodprøver hos mer enn 85 %. Dette avtar med alderen. 

Hos  yngre voksne med astma kan det påvises positive allergitester hos 25-50 % . Det er hevdet at muggsoppallergi kan virke særlig uheldig ved astma (sporene er så små at de inhaleres dypt inn i luftveiene).

I et oppslag i BBC Health, 22. august 2002 refereres en fransk undersøkelse som konkluderer med at alvorlig astma hos eldre ofte skyldes en muggsopp som vokser innendørs. Forskerne der mente at allergi mot slike muggsopper er viktigere for alvorlig astma enn andre allergenkilder.

Mer vanlig er allergi mot husstøvmidd og allergener fra dyr som årsak til astma, og dette rammer aller mestr barn og unge.

Atopiske allergireaksjoner i bronkiene dreier seg om inflammasjon og virker ikke minst gjennom økt hyperreaktivitet. Det er vist at også lavgradig og knapt merkbar, men kontinuerlig allergeneksponering kan øke hyperreaktiviteten.