Anfallsbehandling ved astma. Hovedregler

  • Trygghet (overvåking, kyndig tilsyn)
  • Ro
  • Frisk, ren luft
  • Behagelig temperatur (+ 20-23oC)
  • Rikelig væske (gjerne litt sukret)
  • Riktig medisiner på riktig måte og helst i inhalasjon i riktige doser
  • Profesjonell oppfølging

Der det er mulig, brukes fortrinnsvis medisiner for inhalasjon. Medisiner som gis på andre måter, har flere bivirkninger. Derfor gjelder det snarest mulig å skaffe utstyr som gjør det mulig å bruke inhalasjonsmedisiner,  og lære opp pasienten til å bruke det (les om Hjelpemidler for astmabehandling).

Barn over 5-6 år og alle voksne med astma bør også få utstyr for PEF-måling og opplæring i gjennomføring av slik måling.

Det er lurt å begynne tidlig å lære pasienten å bruke og trives med hvilestillinger som er fine ved akutt astma.

Se for øvrig behandling av akutt astma hos barn og behandling av akutt astma hos voksne.