Åpen dør avtale

Ved alvorlig astma kan det gå helt galt hvis pasienten ikke kommer tidsnok til sykehuset. Det vet mange. Det er vanlig - og naturlig - med angst både hos foreldre eller andre pårørende og hos den syke selv for at et akutt anfall skal føre til død. Ofte er angsten uberettiget, men den kan likevel være veldig vond å ha.

Barn og unge skal ikke dø av astma, og dødsfall hos voksne og eldre på grunn av astma kan også hindres.

Et godt hjelpemiddel i dette er å ha en avtale om ”åpen dør” ved det sykehuset og den avdelingen en sokner til når anfall blir for harde til å behandles hjemme. Mange barneavdelinger har praktisert det i mange år. Det er en av årsakene til at dødsfall av astma hos barn er meget sjeldne. Samtidig gir det barn og foreldre en nødvendig følelse av trygghet.

Slike avtaler opprettes for barn og unge som har hatt et alvorlig astmaanfall tidligere, eller når legen forventer at det kan komme spesielt alvorlige anfall.

Avtalen bygger på at det er bedre at pasienten kommer ti ganger "for tidlig" uten at det oppstår en farlig situasjon, enn en gang for sent.

Også voksne med alvorlig astma burde ha et tilsvarende tilbud når nøden inntreffer.

Avtalen

 • Sykehuslege gjør avtale med foreldrene til barnet om avtalen.
 • Pasientens navn, adresse, telefonnummer og evt kort kommentar skrives på en liste som finnes lett synlig/tilgjengelig på avdelingens vaktrom
 • Foreldre og lege blir enige om hvilke symptomer og tegn som gjelder for bruk av avtalen og hvilke medisiner og forholdsregler som skal tas før transporten til sykehuset.
 • Når slike symptomer og tegn oppstår, trer avtalen i kraft
 • Avtalen betyr at pårørende tar direkte kontakt med sykehusavdelingen uten å forsinke prosessen med omvei om egen lege.
 • Da skal pårørende ringe direkte til sykehusavdelingen og si i fra at de kommer med pasienten i henhold til åpen dør avtale.
  • Hos pasienter som tidligere har vist hurtig utvikling til alvorlig anfall, settes grensen for dette tidlig
  • Hos pasienter som har lang eller særlig besværlig reise til sykehuset, settes grensen tidlig.
 • Pasienten mottas i avdelingen ”med åpne armer” og eventuelt uten kritikk hvis situasjonen ikke er så alarmerende som opprinnelig meldt (den kan ha endret seg underveis og kan bli verre igjen)!