Årsaker til astma

Astma inngår i den atopiske sykdomskrets i den utstrekning allergi med IgE-antistoffer er involvert, men astma er ikke en allergisk sykdom.

Den må karakteriseres som en biokjemisk sykdom der allergi kan, men ikke behøver spille en rolle. Det biokjemiske grunnlaget er knyttet til den bronkiale hyperreaktiviteten, men detaljer i dette er ikke kjent.

Arv spiller en klar rolle for den atopiske komponent, og det later til at det også må være en viss arvelighet for den biokjemiske slik det er omtalt for hyperreaktivitet.

Foreløpig kan bare familiehistorien fortelle noe om den arvelige risikoen for å få atopisk allergi og for astma. Er det påvist atopi hos et barn, kan en antyde noe om risiko for astma på statistisk grunnlag, men ikke individuelt for et spesielt barn. Eksempelvis kan en ut fra statistikk si at en gutt med atopisk eksem og påvist allergi f.eks. mot egg kan han 60% risiko for å få astma, og at den risikoen øker med økt antall luftveisinfeksjoner (NB barnehagesmitte) og om gutten utsettes for passiv røyking eller dårlig inneklima.  

Hva som aktiverer et anlegg for astma, er bare delvis kjent.

Noen årsaker:

  •     En del luftveisinfeksjoner aktiverer astma
  •     Noen kjemiske stoffer som inhaleres, aktiverer astma
  •     Atopiske allergireaksjoner i luftveiene aktiverer astma
  •     Tobakksrøyk aktiverer astma

 
Stikkordet er bronkial inflammasjon.

Astma der det er påvist allergiske årsaker, kalles ofte «allergisk astma». Også i slike tilfeller medvirker også andre , ikke-allergiske  forhold som kanskje kan være viktigst!  Derfor bør vi heller kalle det «astma med allergi» og «astma uten allergi". Tidligere ble dette kalt henholdsvis "endogen astma" og "exogen astma".

Hva som utløser de enkelte anfall og forverring, er bedre kjent.

Se Årsaker til forverring >

og Økning! Hvorfor >