Arvelighet og miljø ved astma

Hva er viktigst av arv og miljø?  Dette temaet er viet en artikkel i fagbladet Allergi i Praksis nr 4 i 2010. Dette fagbladet for leger og annet helsepersonell ble i sin tid startet av Norges Astma- og Allergiforbund og kommer nå ut også i Sverige som et samarbeidsprosjekt mellom forbundene.

Innholdet i artikkelen "Astmautvikling, gener og miljø, og kanskje også epigenetikk?" kan nok virke vanskelig å fordøye for mange, men er verdt forsøket.

Epigenetikk er et begrep for at noen gener kan slås av og på. Det kan skje med visse påvirkninger av noe i miljøet eller i kosten. Fenomenet kan bl.a. dreie seg om kjemisk binding av metyl CH3-forbindelser (metyl) til DNA. Slik metylering av DNA kan føre til at et ellers aktivt gen slutter å fungere eller endrer funksjon. Når metyl fjernes, blir genet aktivt igjen.

Slik endring av arvestoffet synes å skje på grunn av miljøfaktorer og kanskje også spesielle kostforhold, men det er langt frem før forskerne kan si hvilke. Mye peker på at tobakksrøyking kan ha epigenetiske konsekvenser. Det forklarer påvisningen av at astmautvikling hos småbarn kan ha sammenheng med om mormoren røykte mens hun gikk gravid med barnets mor (Li et al, 2005) Det er også grunn til å mistenke diesel og andre trafikkforurensninger. Artikkelen inneholder referanser til forskningslitteratur om det.

DNA kan også endres av kjemisk påvirkning på måter som beskrives i artikkelen, men det overlates til spesielt interesserte. De bør lese hele artikkelen selv. Den har mange interessante litteraturreferanser. Det er altså ikke bare arven fra huleboerne som avgjør. Vi kan sannsynligvis i noen grad selv avgjøre om uønskede arveegenskaper - som risiko for å utvikle astma og allergier - skal være aktive eller gå videre uten å bety noe for livskvaliteten for neste generasjon.

Litteratur:

Li YF, Langholz B, Salam MT, Gilliland FD (2005): Maternal and grandmaternal smoking patterns are associated with early childhood asthma. Chest. 127:1232-41.

Munthe-Kaas, MC (2010): :Astmautvikling. Genetikk og miljø, og kanskje også epigenetikk? Allergi i PrakXis nr 4 , 2010: 8- 14 >

(Sist oppdatert 5.februar 2011, Kjell Aas©)