Astma eller kols?

Astma med mer eller mindre kronisk tetthet (obstruksjon) hos voksne og eldre kan være litt vanskelig å skille fra kols (kronisk obstruktiv lungesykdom). Dreier det seg om slik astma hos en røyker, er det særlig vanskelig, samtidig som det er særlig stor risiko for videreutvikling av astma til kols ved røyking. 1 av 5–6 som røyker, får kols. Storrøykere er mer utsatt.

Noen opplysninger og funn hjelper i vurderingen (differensialdiagnosen): 

Særpreg for astma

(asthma bronchiale)

Særpreg for kols

(kronisk obstruktiv lungesykdom)

 • Arvelighet. (Atopisk eksem eller allergi og/eller astma tidligere eller i familien)
 •  Plutselig start
 • Anfall av astmapust  i hvile allerede fra starten
 • Røyker eller ikke-røyker
 • Sesongvariasjon. Perioder uten besvær
 • God og rask bedring med astmaåpner (også i målt lungefunksjon)
 • Eosinofili (spesielle celler i blod og slim fra bronkiene
 • Røntgen lunger: mulig hyperinflasjon (oppblåsning), men varierende
 • Særegne funn ved undersøkelse med utvidet lungefunksjon og utprøving av medikamenter
 • Ikke lungesvikt
 • Arvelighet kan forekomme, men ikke nødvendig
 • Langsom utvikling
 • Først anpusten ved anstrengelser, så astmapust først bare ved anstrengelser, senere mer og mer også i hvile
 • Storrøyker, røyking i mange år
 • Stadig økende besvær
 • Litt, men ikke betydelig effekt av astmaåpner (liten endring i lungefunksjon)
 • Ikke eosinofili
 • Røntgen lunger: stadig hyperinflasjon, emfysem?
 • Særegne funn ved undersøkelse med utvidet lungefunksjon og utprøving av medikamenter
 • Økende tegn på lungesvikt