Astmahoste

Hoste opptrer alltid ved forkjølelser og ved bronkitter.  Da er hoste en gunstig reaksjon, for den hjelper oss til å få opp slim som følger med infeksjonen.  Slimhoste skal ikke stoppes.

Men hoste kan ha mange årsaker. Er den plagsom eller langvarig utenom forkjølelser, er det grunn til å konsultere legen. Legen har flere hjelpemidler til å stille riktig diagnose, men av og til kan det kreve mange undersøkelser i tillegg til lytting over hjerte og lunger. Det kan kreve en del blodprøver og prøver av oppspyttet, der svaret kan ta noen dager. Kanskje blir det nødvendig med røntgen av lungene og nye kontroller.

Tidlig tegn på astma

Hoste kan være et tidlig tegn på utvikling av astma. Mange barn og voksne har hatt uttalt hoste i lang tid før de fikk  diagnosen: astma. Typisk er det at den starter samtidig med eller like etter en alminnelig forkjølelse og fortsetter som en plagsom krillehoste. De første dagene med forkjølelse kommer det kanskje opp en del slim med hosten, men så blir det mer og mer en plagsom tørrhoste (”krillehoste”).

Opphostet består mest av skum og tynt spytt. Av og til kan det hostes opp en liten klatt av seigere slim i skummet, men det oppdager en ikke hos barn. Ved vedvarende natthoste av denne typen er det grunn til å vurdere om det er tegn på en begynnende  astma, ikke minst hos barn.

Når hosten er et tegn på begynnende astma,  blir mange kvitt hosten med  bruk av astmamedisiner som åpner bronkiene – såkalt astmaåpner. Hjelper ikke dette godt nok, og det fortsatt er mistanke om astma, økes gjerne behandlingen med innpusting (inhalasjon) av en egnet kortisonmedisin – såkalt astmabeskytter.

Tegn på forverring av astma

Mye hoste hos mennesker med astma er et tegn på underbehandling i forhold til aktuell situasjon.

Plagsom tørrhoste er tyder på forverring av astma hos mennesker som bruker astmamedisiner regelmessig. Også for disse er det vanlig at forverringen skyldes en forkjølelse. Hos noen hjelper det å doble dosene av de medisinene som brukes, og slik øking bør da gjerne opprettholdes en uke eller to.

Hvis øking av de vanlige behandlingsdosene ikke hjelper, bør en kontakte legen. Forverringen kan skyldes at forkjølelsen er gått over til en bakterieinfeksjon som krever behandling med antibiotika. Antibiotika hjelper ikke på virusinfeksjoner, men hjelper vanligvis hvis det er en bakterieinfeksjon. Noen ganger hjelper de dårlig. Da kan det kanskje være et spørsmål om å skifte til et annet antibiotikum (avhengig av bakteriefunn).

Hosten kan skyldes forverring av selve astmasykdommen med behov for økte doser av inhalert kortison mot astmainflammasjonen i bronkiene. Ikke sjelden må voksne med astma få en ukes kur med prednisolon i tillegg til bruken av halasjonsmedisiner.

Det må avgjøres av legen.

Astmahoste ved økt hyperreaktivitet

Astmahoste skyldes økt hyperreaktivitet i de nedre luftveiene (bronkiene) etter en virusinfeksjon der. Det har sammenheng med økt betennelse (inflammasjon) i slimhinnene, av og til også fordi flimmerhårene i bronkiene kan være satt ut av funksjon (midlertidig) etter noen virusinfeksjoner.

Ved økt hyperreaktivitet skal det ofte veldig lite til av irritanter i luften før hosten starter. Derfor er det særlig viktig å unngå kontakt med alle slags irritanter (les om det!).  Det gjelder også fysiske anstrengelser i kjølig luft, ofte kjølig luft i det hele tatt.

(Sist oppdatert 24. september 2003)