Astmaliknende tilstander

Det er ikke astma alt som hveser!

Astma er en spesiell måte å puste på. Det er pust med hvesing i utpusten (eksspirasjonen). Den pustemåten kan komme uten at det dreier seg om astmasykdommen (bronkial asthma, asthma bronchiale).

For legen er det derfor spørsmål om å skille mellom flere mulige diagnoser (differensialdiagnoser). Dette er ikke stedet for å beskrive alle disse, men noen er omtalt i egne dokumenter:

Falsk astma

Bronkiolitt

Kardial astma (hjerteastma)

Fremmedlegeme

Hyperventilering

Kols

Cystisk fibrose

En tilstand som hyppig opptrer med astma er bronkopulmonal dysplasi (BPD). Dette er en alvorlig kronisk sykdom som opptrer hos barn og unge som var for tidlig født og særlig ved meget lav fødselsvekt.Ved fødselen er lungene umodne og det opptrer gjerne pustebesvær (respiratorisk distress, neonatalt åndedrettssyndrom) fordi lungeblærene ikke fungerer som de skal (mangel på surfactant).Det viser seg som respirasjonssvikt kort etter fødselen og må behandles med respirator og oksygen. Dette følges ofte av BPD der barnet plages av hyppige lungeinfeksjoner og astmabesvær.

Barn og familie trenger mye rådgivning, hjelp og støtte, og barnet bør følges tett gjennom spedbarns-, småbarnstiden og under videre oppvekst. Mye av dette forsømmes. 

Det kan også komme astmapust ved andre tilstander, og det er noe som legen vurderer.

Ikke sjelden blir det hos barn tatt feil mellom astma og kikhoste og astma og falsk krupp.