Behandling av akutt astma hos større barn (over 4-5 år)

Ganske mange barn over denne alderen oppfører seg som småbarn særlig når de blir syke. Det er normalt i en utrygg situasjon som under anfall av astma, og man bør finne seg i det uten skjenning og tilrop under anfall.

Så kan man appellere til fornuft og venne barnet til det som er nødvendig i anfallsfrie perioder og i ro og mak.

Noen kommer fort til målet ved å spille et rollespill med "lissomanfall" med barnet som hovedperson. Da kan en også bli enig med barnet om den hvilestillingen som barnet kan og vil bruke.

Inntil det er gjort, er det best å følge det som er angitt  for småbarn.

Der barnet er rolig og samarbeidsvillig, kan behandlingen alt fra første anfall ta i bruk inhalasjonsmedisiner, bortsett fra at legen kanskje vil starte med en injeksjon av beta-2-adrenerg medisin (Bricanyl) for å få rask effekt. (I denne aldersgruppen er det vanligvis ikke bruk for adrenalinets ekstra evne til å avsvelle hovne slimhinner i luftveiene.)

Det er mange preparater å velge mellom, og de kan gis med forskjellig utstyr. Legen vil hjelpe til å finne og forskrive det som passer best for barnet (= det som barnet får til å bruke).

Vanligvis startes det med en kortidsvirkende astmaåpner gitt som inhalasjon med spray gjennom et inhalasjonskammer (spacer), med pulverinhalator eller evt med forstøverapparat. Legen bestemmer dosen og hvor ofte den skal gis. Ved behov kan en dose gjentas etter 30 minutter, men skal så gis sjeldnere. Hvis  barnet ikke blir bedre, eller om bedringen varer mindre enn to timer, kan tilstanden kreve innleggelse i sykehus. Det er viktig at dette kontrolleres, og at legen er tilgjengelig for konsultasjon (pr telefon).

I denne aldersgruppen er det mer vanlig - unntatt i de letteste tilfellene - at legen i alle fall også gir/forordner en kortisonmedisin for inhalasjonsbehandling til astmaanfallet er overstått og lungefunksjonen god.

Noen foretrekker å gi prednisolon som tabletter innledningsvis samtidig som inhalasjonsbehandlingen startes for å sikre en god effekt, for det kan ta 4-5 døgn før inhalasjonssteroidene virker godt nok. Se for øvrig behandlingsprinsipper for barn.

I denne aldersgruppen er mange barn modne nok til å læres opp i bruk av PEF for kontroll av lungefunksjonen. De bør også lære seg ulike hvilestillinger – og praktisere dem ved behov.

I alle fall er det viktig at pasienten kontrolleres i etter 30-60 minutter for å sikre at medsinene virker godt nok. Før legen går, bør det gjøres klar avtale om hvordan pasienten skal følges opp og hvordan legen kan nåes pr telefon. Er medisinvirkningen dårlig eller varer mindre enn to timer, må legen kontaktes på ny for da kan det være grunn til innleggelse i sykehus.

Før behandlingen avsluttes, skal tilstanden kontrolleres av lege som så tilrettelegger den videre behandlingen og kontroller.  Alle barn som får diagnosen astma, bør undersøkes av barnelege, men følges ellers av sin fastlege.

Legen tilrettelegger og skriver ut en behandlingsplan med klar beskjed om hvilke medisiner og doser som skal brukes ( og de aktuelle resepter) for anfall av astma til barn som  har sjeldne anfall og ikke trenger behandling mellom anfallene. 

__________________________________________________

RED. ANM. 2018: Se for øvrig Veileder for behandling av akutt astma hos barn fra Norsk barnelegeforening. Revidert 2018.