Behandling av akutt astma hos voksne

Vanligvis opptrer ikke et akutt astmaanfall hos voksne helt uforberedt. De fleste har på forhånd kjent at det har vært ”noe galt med pusten” og har allerede konsultert lege om dette slik at de (forhåpentligvis) har fått råd og medisiner til bruk ved anfall.

Men noen har ikke slike medisiner for hånden når de får sitt første anfall. Det opptrer gjerne i forbindelse med en forkjølelse eller annen luftveisinfeksjon  og starter etter sengetid.

Ved særlig lette tilfeller kan noen slite seg gjennom natten uten hjelp og så oppsøke legen neste dag.

Fornuftigere er det å tilkalle lege. Pustevanskene kan jo ha ulike årsaker som krever behandling.

Første valg er bruk av kortidsvirkende astmaåpner (beta-2-adrenerg medisin) gitt i inhalasjon. Legen kan noen ganger velge å starte med en tilsvarende injeksjon inn under huden for å få rask virkning. Pasienten merker da bedring i løpet av et par minutter. Sjeldnere – men det hender – foretrekker legen også å gi en injeksjon av teofyllin inn i en vene.

Vanligvis  får pasienten også astmabeskytter (kortisonmedisin) for inhalasjon til bruk i noen dager eller lengre tid. Ofte finner legen at det er best å starte med en tablettkur med prednisolon for å få rask effekt, som ellers kan ta 5-6 døgn bare med inhalasjonskortison.

Legen skriver så ned hvilke medisiner og dosene som skal brukes og når inntil det er tid og anledning for kontroll.

I alle fall er det viktig at pasienten kontrolleres i etter 30-60 minutter for å sikre at medisinene virker godt nok.

Før legen går, bør det gjøres klar avtale om hvordan pasienten skal følges opp og hvordan legen kan nås pr telefon. Er det første besøket av en legevaktlege, må fastlegen kontaktes så snart som mulig for å sikre en god oppfølgingt.

Er medisinvirkningen dårlig eller varer mindre enn to timer, må legen kontaktes på ny, for da kan det være grunn til innleggelse i sykehus.

Før behandlingen avsluttes, skal tilstanden kontrolleres av lege som så tilrettelegger den videre behandlingen og kontroller.

Se Behandling av astma.