Behandlingprinsipp (astmastige) ved astma hos unge og voksne

Ved alle former og trinn av astma skal mest mulig gjøres for å unngå spesielle og vanlige årsaker til  forverring med best mulig sanering av aktuelle allergenkilder og irritanter. Luftveisinfeksjoner bør unngåes så mye som mulig. Tilpasset fysisk aktivitet anbefales sterkt. Målet er så normal funksjon og livsførsel som mulig.

Bruk av medisiner tilrettelegges av legen i henhold til alvorlighetsgrad og type av astma. Her antydes  vanlige prinsipper for unge og voksne.

Vedlikeholdsbehandling med inhalasjon av langtidsvirkende astmaåpner og start med høydose astmabeskytter med forsøksvis nedtrapping til lavdose etter 1-2 uker. Øking igjen ved forkjølelser og forverring. Forsøk med antileukotrien.

Beskrivelse av astma Astmatrinn Behandlingsprinsipper

Sjeldne anfall og behov for åpnermedisin mindre enn 3-4 ganger pr uke mindre enn 5 ganger i året eller bare ved forkjølelser eller allergikontakt

 1 Korttidsvirkende astmaåpner som inhalasjon ved hoste, pip i brystet eller astmabesvær + evt forebyggende før anstrengelse

Astmasymptomer med behov for astmaåpner mer enn 3-4 ganger pr uke ved forkjølelser eller astmasymptomer mer enn 5 ganger i året eller i ukelange perioder, astmabesvær om natten.

 2 Vedlikeholdsbehandling med inhalasjon av korttidsvirkende astmaåpner + lavdose astmabeskytter i inhalasjon. Doseøkning ved forkjølelser og forverring
Astmasymptomer tross medisiner som ovenfor. Et eller flere alvorlige anfall  3 Vedlikeholdsbehandling med inhalasjon av langtidsvirkende astmaåpner og start med høydose astmabeskytter med forsøksvis nedtrapping til lavdose etter 1-2 uker. Øking igjen ved forkjølelser og forverring. Forsøk med antileukotrien.
Astmasymptomer tross medisiner som ovenfor  4 Vedlikeholdsbehandling med  inhalasjon av langtidsvirkende astmaåpner  og høydose astmabeskytter, evt supplert med antileukotrien. Forsøk evt med teofyllin og ipratropin.  Hyppig legekontroll.
Astmasymptomer tross medisiner som ovenfor  5 Som ovenfor med tillegg av prednisolontabletter i så korte perioder som mulig eller langvarig lavdose. Hyppig legekontroll (lungelege)


Det er mange individuelle varianter, og behandlingen vil tilpasses av legen.

Litteratur:

Aas K (1999): Behandling av astma,i: Allergi i allmennpraksis. Cappelen Akademisk Forlag,  ISBN 82-456-0742-8, s 179 ff

British Thoracic Society and Scottish Intercollegiate Guidelines Network. (2014): The BTS/SIGN British Guideline on the Management of Asthma, Nettversjon.

Astmaveileder for allmennpraksis. Den norske legeforening 2015