Behandlingsplan for voksne

I første del av tabellen finner du medisintyper og antydning av doser for vedlikeholdsbehandling av astma hos voksne. Legen forordner medisiner og doser. Skriv inn navn og doser for det du skal bruke. Stryk det du ikke skal bruke.

I den andre delen, BEHANDLINGSPLAN, er det et eksempel. Bytt ut medisinnavn og doser med det du skal bruke. 

Medikamentnavn Vanlig dosering Medikamentnavn Vanlig dosering

A/ Astmaåpner (langtids beta-2-.adrenerg)

Navn:

 

1 enkel innpust morgen og aften

 

 

D/  Astmabeskytter nr 2 (antileukotrien tabl)

Navn:

 1 tablett

morgen og aften B/  Astmaåpner (korttids beta-2-.adrenerg)

B/  Astmaåpner (korttids beta-2-.adrenerg)

Navn:

 

 

1- 2 innpust hvis litt tett og evt før anstrengelse og før E

 

 

E/Astmabeskytter nr 3 (kromoglikat)

Navn:  

 

 

 1 innpust før  fysisk anstrengelse (etter B)

 

 

 

C/  Astmabeskytter nr 1 (Kortisoninhalator)

Navn:

 

 

Styrke xxx og yyy

1 enkel innpust  av xxx morgen og aften

F/Nødhjelp (Kortisontabletter)

Navn:

 

5 mg tabl for nødhjelp

 

 

 

Sone PEF Symptomer Behandling
1. OK
Grønn                                                                                      


Over 80 %

                    
Vanlig god form, sover godt, evt begynnende tetthetsfølelse

 

 

Vanlig behandling

 

 

 

 

2. Usikker. Ikke bra nok. Gul

 

 

 

 

 

Mellom 60-80 % 

 

 

 

 

 

 

Nattlige symptomer, hoste, forkjølelse.
Økt behov for og forbruk av astmaåpner.
Døgnvariasjoni PEF er mer enn 20 %

 

 

 

Øk dosene av
A)    ta dobbel dose morgen og aften, og bruk B) dobbeldose ved behov ihver 3.-4. time.
C)   ta dobbel dose styrke xxx morgen og aften til du er tilbake i grønn sone, fortsett så med dette i like mange dager som det tok å komme tilbake til grønn sone.

3. Dårlig Rød

 

 

 

 

 

Mellom

40-60%

 

 

 

 

 

 

Anpusten ved normal aktivitet og i ro. Virkningen av astmaåpner nr 1 og 2 er mindre enn 2 timer.
(se beskrivelsen av ALVORLIG ASTMA)

 

 

 

Fortsett med A) dobbeldose, og bruk B) dobbeldose ved behov i hver 3.-4. time.
Bruk C) styrke yyy med dobbel innpust morgen og aften. Start med F (Nødhjelp)  30mg  morgen, 20 mg aften. Kontakt alltid lege samme dag hvis du kommer i rød sone.