Behandlingsprinsipp (astmastige) for astma hos småbarn

Ved alle former og trinn av astma skal mest mulig gjøres for å unngå spesielle og vanlige årsaker til  forverring med best mulig sanering av aktuelle allergenkilder og irritanter. Luftveisinfeksjoner bør unngåes så mye som mulig. Tilpasset fysisk aktivitet anbefales sterkt. Målet er så normal funksjon og livsførsel som mulig.

Bruk av medisiner tilrettelegges av legen i henhold til alvorlighetsgrad og type av astma. Her antydes  vanlige prinsipper for små barn.

Barn under 2 år ( evt opp til 4 år)
Barnet bør undersøkes av barnelege (med allergi- og astma spesialkvalifikasjon)

Beskrivelse av astma Astmatrinn Behandlingsprinsipper
Besvær bare ved luftveisinfeksjoner og  høyst 3-4 ganger i året  1 Helst forvarselbehandling. Inhalasjon av astmaåpner med inhalasjonskammer,  alt. i mikstur evt teofyllin i  klyster/stikkpille

Besvær bare ved luftveisinfeksjoner, men hyppigere eller alltid ved forkjølelser

 2  Som ovenfor, men med tillegg av inhalasjon av korttidsvirkende  astmabeskytter  under forkjølelsen + 3-4 døgn. Astmabeskytter inngår heretter i forvarselbehandlingen.
Besvær eller symptomer på stum astma også utenom forkjølelsesperioder,  Mer enn 10 anfall i året. 1 anfall har vært alvorlig.  3

Vedlikeholdsbehandling: Fast bruk av korttidsvirkende astmaåpner og  lavdose astmabeskytter i inhalasjon.

Hyppige legekontroller.

Hyppige besvær tross medisiner som ovenfor. Flere alvorlige anfall  4

Vedlikeholdsbehandling som ovenfor men start med høydose astmabeskytter i inhalasjon, deretter lavdose. Hyppige legekontroller (barnelege)

Åpen dør avtale ned sykehus.

Det er  mange individuelle varianter, og behandlingen vil tilpasses av legen. Småbarn med astma bør tidlig konsultere barnelege.

Litteratur:

Aas K (1999): Behandling av astma,i: Allergi i allmennpraksis. Cappelen Akademisk Forlag,  ISBN 82-456-0742-8, s 179 ff

British Thoracic Society and Scottish Intercollegiate Guidelines Network. (2014): The BTS/SIGN British Guideline on the Management of Asthma, Nettversjon.

Astmaveileder for allmennpraksis. Den norske legeforening 2015