Behandlingsreiser for barn og unge

Behandlingsreiser for barn med astma, andre kroniske lungesykdommer, atopisk eksem.

Det norske klima høst, vinter og vår virker meget uheldig  på mange med astma, kroniske lungesykdommer og/ eller atopisk eksem. En god og solrik sommer kan virke meget gunstig  (bortsett fra pollensesongene ved pollenallergi).

Mange har opplevd at noen ukers opphold i solrikt klima hjelper godt på lungesykdommen og at sol og bading i salt sjøvann har en slående god effekt for eksempasienter.  Det gir mindre behov for medisiner, bedre muligheter for samkvem med andre og for fysisk aktivitet med bedre kondisjon i tillegg til trivsel og psykososiale goder.  Dårlige og utslitte pasienter og forelde henter opp igjen krefter og pågangsmot.

Dette er grunnlaget for at stortinget har besluttet at det skal gjennomføres behandlingsreiser til syden. Dette ble besluttet etter at noen prøveprosjekt gjennomført av Voksentoppen og Kjell Aas Fondet i samarbeid med Norges Astma- og allergiforbund, dokumenterte meget gode medisinske og psykososiale gevinster for barn og pårørende.

Behandlingsreiser gjennomføres også for andre pasientkategorier, og dette administreres gjennom en egen avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Behandlingsreiser for barn med astma, kroniske lungesykdommer, atopisk eksem gjennomføres nå til Gran Canari som har et særlig stabilt høytrykksklima, og nær Den norske skole.

Behandlingsreisene bruker et eget internat der det er svømmebasseng (uten klor) og eget diettkjøkken med norsk kokke. Havet med en offentlig badestrand i gangavstand fra internat og skole. Ved spesielt behov samarbeider man med et velutstyrt sykehus like i nærheten.

Deltakerne samles fra hele landet på et sanert hotell i Oslo og reiser samlet med sykepleier i charterfly fra Gardermoen med retur på samme måte.

Tilbud

Behandlingsreiser for barn og unge med kronisk lungesykdom/eller atopisk eksem administreres av Oslo universitetssykehus. Opphold søkes gjennom lege.

Tilbudet går til barn og unge fra ca 5 år t.o.m. 2. klasse i videregående skole (under 18 år). Barn under 12 år har med seg en av foreldrene som ledsager. Hver gruppe består av 20 pasienter. Dette er et tillegg til og isteden for sykehusinnleggelse.

Alle behandlingsperioder er på 4 uker. Røyking og bruk av alkohol tillates ikke.

Målsetningen er:

 • bedre kontroll over sykdommen og  symptomene med mest mulig frihet for plager i noen uker.
 • opplæring og veiledning til bedre forståelse, kunnskap om og riktig egenbehandling  med hjelp til selvhjelp for barn og foreldre
 • fysisk og sosial aktivering
 • bedre mestring og bedre livskvalitet

Det arrangeres behandlingsreiser for ulike grupper:

1.     Barn 3 - 14 år med en ledsager

2.     Ungdom 16 - 19 år uten ledsager

3.     Søskengrupper 6 - 14 år uten ledsager

Dagene legges til rette for hver gruppe og med individuelle tiltak etter behov. Hver dag gjennomføres medisinske kontroller med medisinering og evt. korrigering av medisiner, doser og medisineringsteknikk, kontroll av lungefunksjon m.v. og evt eksembehandling, individuell opplæring til egenkontroll og behandling, barnehage, skolegang, astmaskole, eksemskole, bading og annen fysisk aktivering, foreldreundervisning, og ulike sosiale tiltak og samvær. Det arrangeres også utflukter.

Barn og unge som tilbys opphold, har:

 • moderat til alvorlig astma eller andre kroniske lungesykdomer (cystisk fibrose, bronkieketasier o.l)
 • vanskelig atopisk eksem
 • evt spesielt vanskelig livssituasjon ved astma, annen lungesykdom eller eksem
 • de bør være undersøkt av kvalifisert lege,
 • lungefunksjonen bør være kartlagt ved lungesykdom
 • de bør ikke ha funksjonshemminger som ikke kan forenes med tilbudene på stedet og gruppetiltakene
 • de bør ikke ha ekstrem risiko for allergisk sjokk, larynksødem eller angiødem

Les mer om søknadsrutiner og tilbudet >