Bivirkninger av astmaåpnere

Denne typen medisin har lite bivirkninger når de brukes i riktige doser og tas som inhalasjon på riktig måte.  Noen kan dog være særlig følsomme for bivirkningene.  Bivirkninger kommer ellers bare ved for hyppig bruk og for høye doser.  Medisinene øker pulshastigheten, og noen får hjertebank. Det kan komme hodepine, uro, rastløshet og søvnvansker.

Et tidlig tegn på overbruk er en lett skjelving i fingrene (fingertremor) når hendene strekkes ut. Noen opplever en slik ”skjelving inne i seg liksom i hele kroppen” omtrent som ved uttalt angst og nervøsitet.

Tenåringer setter ofte ønsket om å være sammen med jevnaldrende høyere enn mye annet, og mange tar seg noen ekstra inhalasjoner for ikke å skille seg ut. De har en tendens til overforbruk og presser noen ganger situasjonen med bruk av medisinen slik at de kommer i en ekstrem og i verste fall livstruende situasjon.

Det er få bivirkninger av ipratopium. Tørrhet i munnen forekommer, men ipratropium virker ikke på spyttmengden eller på den mukociliære transport.

Teofylliner er en gruppe medisiner som gis i injeksjon, stikkpille eller tabletter.

De har sammensatte virkninger og virker som astmaåpner men har også virkninger bl.a.  på hjertet, hjernen og nyrene.

Derfor må behandlingen styres av lege, og dette må ofte kontrolleres – noen ganger med kontroll av hvor mye teofyllin det er i blodet.

Konsentrasjonen i blodet er avgjørende for effekt og bivirkninger. Det er mange pasienter som opplever betydelige bivirkninger.

De viktigste bivirkningene er hjertebank, blodtrykksendringer, hodepine m.m., men vanlig er også kvalme og oppkast.