Bivirkninger av kortisonmedisin og andre astmabeskyttere

Kortikosteroider, kortisonmedisin

Kortikosteroidene  er syntetisk fremstilte stoffer som tilsvarer et av våre viktige hormoner (kortisol). Dette hormonet er viktig for mange funksjoner i livet og produseres i binyrebarken (”cortex =latin for bark). Det er viktig i reguleringen av infeksjons-og betennelsesreaksjoner (inflammasjon), og kan være avgjørende i kroppens kjemiske samspill for å opprette balanse i akutte nødssituasjoner.

I et sammensatt samspill i kroppen reguleres produksjonen av kortisol. Tilføres det mye kunstig kortison utenfra, oppfatter kroppen det som et signal på at den selv ikke behøver produsere så mye, og produksjonen synker. Binyrebarken trenger tid på seg for å produsere mer kortison igjen etter en slik periode. Derfor skal all behandling med kortison i tabletter eller injeksjon og høydosebehandling med inhalasjon ikke stoppes brått, men trappes gradvis ned."

Kortikosteroider i tabletter eller injeksjon skal brukes minst mulig, fordi høye doser og langvarig bruk kan gi alvorlige bivirkninger. I verste fall kan det opptre svikt i stressreaksjoner, hudforandringer med svekket hud og uønsket behåring, hudblødninger, benskjørhet, infeksjonstendens, sukkersyke, humørendringer, vektøkning og magesår.

Hos barn er veksthemning en vanskelig bivirkning (men kronsik og dårlig behandlet astma gir også veksthemning). Meget kortvarig bruk gir liten risiko for bivirkninger. Tabletter som Prednisolon skal derfor brukes bare i korte perioder og bare i samråd med lege.

Vanlige doser av kortison som inhalasjon  spray eller pulver virker ikke eller meget lite på denne reguleringen og har få bivirkninger. Medisinen kan gi en tendens til trøske i svelget, men det unngås lett med å bruke munnskylling etter hver gang.

Store doser og spesielt kortison i tabletter eller injeksjon har flere bivirkninger hvis de brukes over lengre tid enn 5-6 døgn. Korte behandlingsperioder har ikke vesentlige bivirkninger.

Langvarig bruk av tabletter og særlig høye doser av inhalasjonskortison  virker inn på vårt eget stoffskifte. Det gir økt appetitt med sultfølelse og tendens til vektøking der fettet legger seg særlig i ansikt og rundt hoftene; det kan komme en del uønsket behåring; motstand mot infeksjoner og alvorlige fysiske stresssituasjoner svekkes. Hos barn kan de  hemme lengdeveksten. Dette er bivirkninger som legene gjør alt de kan for å unngå.

Bruk av injeksjon, tabletter og høye doser til inhalasjon begrenses til det aller nødvendigste. Da går det greit.

Lomudal har nesten ikke bivirkninger – det viktigste er irritasjon av svelgveggen, men det kan unngås med bruk av munnskyllinger etter Lomudalbruken. Slik skylling bør også brukes fordi Lomudalpulver inneholder laktose som er en sukkerart som kan virke uheldig på tennene (karies).

Leukotrienantagonister (Singulair ®) har få bivirkninger