Diagnose av astma hos småbarn

Tidlig diagnose og adekvat behandling av astma kan være avgjørende for utviklingen av sykdommen og for hele barnet. Diagnosen «asthma bronchiale» kan imidlertid være vanskelig å stille med sikkerhet spesielt hos småbarn. Småbarn kan få astmaliknende pustelyder uten at det dreier seg om sykdommen astma (les om «falsk astma»).

Mange barn har episoder med falsk astma 1-2 ganger. Opptrer slike episoder hyppigere, er det grunn til å mistenke astma inntil det motsatte er bevist.

I praksis er tommelfingerregelen at fra tredje episode som likner astma, betraktes tilstanden som astma inntil det motsatte er bevist. Da bør barnet undersøkes av barnelege.

I tvilstilfeller kan det være en god hjelp å vurdere betydningen av flere trekk fra sykehistorien og kliniske funn samlet.

Kjell Aas har lagd et poenggradert vurderingssystem til hjelp i dette. Det går ut på å gi de viktigste  opplysningene fra sykehistorien og funn ved undersøkelser poeng (skår) etter hvilken diagnostisk tyngde de har for asthma bronchiale.

I henhold til dette systemet er diagnosen asthma bronchiale sikker ved sum 20 eller mer, sannsynlig til meget sannsynlig ved sum 10-19, og usikker når summen er lavere enn 10.

Gode råd:

  • Husk at astma ofte kan vise seg først med bare hoste  og særlig med hoste etter fysiske anstrengelser (lek og løp)
  •  Lurer du på om det er astma, så spør legen din.

Skåre-system for diagnosen astma hos barn:

Sykehistorien: Symptom, funn, reaksjonsmåte    Vekttall

Tre eller flere episoder av «astma» hos småbarn  uten atopi             

       10

To eller flere episoder av «astma» hos småbarn med atopi              

       10

To «astmaepisoder» utløst av forskjellige forhold (virusinfeksjon, irritanter, anstrengelser, kulde)

        8

En akutt «astmaepisode» hos barn med atopisk eksem og/eller høysnue siste år

        8

En akutt astmaliknende episode ved forkjølelse               

        6

Hoste og «pip» i brystet og/eller astmaliknende pust ved anstrengelser  (x 2)

Hoste og «pip» i brystet og/eller astmaliknende pust ved anstrengelser  (x 3) 

Hoste alltid ved  fysisk anstrengelse > 4 minutter

        6

       
        8

     
      12

Nattlige anfall/ morgenanfall med tørrhoste uten infeksjon

        3

Atopi + astma i nær familie

        2

Astma påvist hos foreldre eller søsken         

        4

Lav fødselsvekt (under 2500 g)                     

        2

 

Eksempel:
Et barn med astma hos en av foreldrene (+4) og mye tørr  natthoste (+3) og som selv har hatt atopisk eksem  får en episode med astmatisk pust ved infeksjon (+6) = 13, dvs sannsynlig astma. Opptrer det så  episoder med astmatisk pust ved/etter fysiske anstrengelser to ganger(+6),  er  summen  +19, og diagnosen astma er temmelig sikker.

Barnet skal behandles i henhold til diagnosen astma og bør snarest mulig undersøkes av barnelege. Legen kan bruke tilsvarende skåresystem med vekttall for funn ved undersøkelsen, effekten av prøvedose med åpnermedisin for astma og resultatene av ulike tester (beskrevet i Kjell Aas: Allergi i allmennpraksis, Cappelen Akademisk forlag 1999),