Diagnosen av astma hos voksne (egentest)

Hvis du har hatt pusteproblemer som likner litt på astma i noen uker eller mer, bør du ha åpnermedisin og en PEF for hjemmebruk ("MiniPEF) tilgjengelig for å få til hele egentesten.

Dette er en test som kan brukes for å finne ut hvor sannsynlig pusteplager dreier seg om astma (asthma bronchiale). Den bygger dels på forskning og validering (utprøving) av egentest og spørreskjema for barn og dels på erfaring gjennom mange års arbeid med astma.

Tenk nøye gjennom hvor ofte du opplever noe av det følgende (klikk i ruten for det som passer for deg).

 

1. Pusten min høres pipende eller hvesende Aldri   Noen ganger   Ofte

 

2. Det er vanskelig å puste ordentlig dypt     Aldri   Noen ganger   Ofte

 

 

3. Det er vanskelig å stoppe å hoste              Aldri   Noen ganger    Ofte

 

4.Jeg føler meg tett i brystet om morgenen (evt før jeg har tatt åpnermedisin)

                                                              Aldri   Noen ganger    Ofte

5. Jeg føler meg tett i brystet  etter å ha løpt,

     etter anstrengende lek eller sport            Aldri    Noen ganger     Ofte

 

6. Pusten min høres pipende eller hvesende når jeg har løpt eller hatt annen fysisk anstrengelse i mer enn 5 minutter

                                                               Aldri     Noen ganger   Ofte

  

7.  Jeg våkner om natten

     fordi det er tungt å puste eller av hoste     Aldri    Noen ganger  Ofte

  

8. Jeg begynner å hoste når jeg løper,

     går opp trapper eller driver sport               Aldri    Noen ganger  Ofte

 

9. Når det er tungt å puste, hjelper åpnermedisinene i løpet av noen minutter

                                                               Aldri     Noen ganger   Ofte

10. Om morgenen og når det ellers er tungt å puste, er min PEF mindre enn 80 % av mitt beste, og mye bedre igjen når jeg har brukt åpnermedisinene

                                                               Aldri     Noen ganger   Ofte

 

Vurdering av svarene
Gi "1" (skår)  for hver gang det svares "Noen ganger" og skår "2" for hver gang du svarer "Ofte" på spørsmål 1 -8, og gi doble skår ("2" eller "4") for spørsmål 9 og 10. Hvis summen av disse skårene blir 7-9 er det godt mulig at det dreier seg om astma.

Hvis summen blir 10 -14 er det meget sannsynlig at du har astma. Er summen 15 eller mer, er astmadiagnosen nesten sikker. Du bør i alle fall undersøkes grundig av lege med henblikk på det.

Ta med en utskrift av dette med dine skår til legen. Legen kan så om han / hun er usikker, undersøke deg med mer avanserte tester av lungefunksjonen din, provokasjonstester med anstrengelse og/eller med et stoff som heter metakolin til inhalasjon, eller noe tilsvarende - med samtidig måling av hvordan åpnermedisiner virker på lungefunksjonen.

(Sist oppdatert 17. september 2005)