Egentest for astma (barn)

Forskere i Amerika har på en grundig måte undersøkt  treffsikkerheten (validitet)  av et enkelt spørreskjema om astma hos barn (7 - 13 år). Undersøkelsen viste at en med omtrent 75 % sikkerhet  (80 % sensitivitet, 70 % spesifisitet) kunne avgjøre om barn hadde astma ut fra deres egne svar på 7 spørsmål.

Spørreskjema til skolebarn (7 - 13 år)

Vær snill fortell om hvor ofte du har opplevd noe av det følgende (sett et kryss for det som passer for deg): 

1. Pusten min høres pipende eller hvesende     Aldri     Noen ganger     Ofte

 

2. Det er vanskelig å puste ordentlig dypt       Aldri     Noen ganger     Ofte

 

3. Det er vanskelig å stoppe å hoste              Aldri     Noen ganger     Ofte

 

4. Jeg føler meg tett i brystet  etter å ha løpt,

     etter anstrengende lek eller sport             Aldri     Noen ganger     Ofte

 

 5. Jeg våkner av å hoste om natten               Aldri     Noen ganger     Ofte

 

6.  Jeg våkner om natten

     fordi det er tungt å puste                        Aldri     Noen ganger     Ofte

 

7. Jeg begynner å hoste når jeg løper,

     går opp trapper eller driver sport               Aldri     Noen ganger     Ofte

 

Vurdering av svarene

Gi "1" (skår)  for hver gang det svares "Noen ganger" eller "Ofte". Hvis summen av disse skårene blir 3 eller mer kan barnet ha astma og bør undersøkes av lege med henblikk på det.

Forskerne undersøkte (validerte)  også treffsikkerheten av et tilsvarende spørreskjema til barnas pårørende og av noen spørsmål om allergi, og det fungerte hos mange, men her var ikke treffsikkerheten (validitet) fullt så god som hos barn. Voskne har jo like stort behov for å vite om de har astma eller andre grunner til lunge- og pustebesvær. Derfor har Aas lagd et poengsystem i Diagnose av astma hos voksne spesielt for Allergiviten. Det systemet krever litt høyere poengsystem for diagnosen, men er i praksis og erfaringsmessig svært sikkert (uten å være testet ut av andre forskere).

Se også Diagnose av astma hos småbarn.

 

Litteratur:

Redline S, Gruchalla R S, Raoul L et al (2004): Development and validation of school-based asthma and allergy screening questionnaires in a 4-city study. Ann Allergy Asthma Immunol  93: 36 -48.

Sist oppdatert 28. september 2004)