Egentest for astma (barn)

Forskere i Amerika har på en grundig måte undersøkt  treffsikkerheten (validitet)  av et enkelt spørreskjema om astma hos barn (7 - 13 år). Undersøkelsen viste at en med omtrent 75% sikkerhet  (80% sensitivitet, 70% spesifisitet) kunne avgjøre om barn hadde astma ut fra deres egne svar på 7 spørsmål.

 (skjemamal nødvendig)