Forvarsel for astma. Forvarselbehandling

Mange barn får sine astmaforverrelser i tilslutning til forkjølelser og/eller med en del startsymptomer etter kontakt med allergener de reagerer på (forvarsler, ”prodromer”). 

Vanlige forvarsler for astmaforverrelse er snue, kremting og litt atferdsendring, men hos noen barn er det andre og mer særegne signaler. Et barn, for eksempel, fikk litt spesiell uro i hender og fingre, og foreldrene visste at da ble det astma iallfall 3 av 4 ganger.    

Foreldre lærer å gjenkjenne slike tegn.  Slike barn bør starte behandling mot astma ved slike forvarsler og bør ha en plan for dette. Med slike opplegg kan mange anfall unngåes eller mildnes. Det kan være bedre å gi forvarselsbehandling 5 ganger for mye enn en gang for lite.

Dreier det seg om allergiutløste forvarsler, er antihistamin berettiget  i forvarselbehandlingen, ellers ikke bortsett fra at forkjølelsen kan senke motstandsterskelen mot allergener.

Gode råd:

  • Legg merke til om barnet pleier være annerledes på en eller annen måte som oftest før det kommer pustebesvær med astma
  • Nevn det for legen med henblikk på evt opplegg for forvarselsbehandling
  • Stol på egne ”fornemmelser” av dette, start evt forvarselsbehandlingen.
  • Det kan være bedre å gi forvarselbehandling 5 ganger for mye enn en gang for lite.
  • Gi også medisiner for å forebygge før mistenkt kontakt med allergener og irritanter og før fysisk anstrengelse


Eksempel på forvarselbehandling av barnet BB (6 år)

BB født xxxxxx Vekt zz kilo. Forordnet dato:  /  ____

BB har mild astma. Han kan få astma særlig ved forkjølelser, kontakt med dyr, husstøvmidd og har forvarsler med snue, kløe i nesen, uro i kroppen .

Valgmuligheter:
Fra tabellen under kan foreldrene sammen med legen velge de medisintypene som skal brukes ved forvarselbehandling og før spesielle situasjoner. Skriv navnet på medisinen og hvilke doser spom skal brukes.

Stryk det som ikke skal brukes.

Medikamentnavn

Vanlig dosering

Medikamentnavn

Vanlig dosering

 

A/ Astmaåpner (korttids beta-2-adrenerg) - pulver

Navn:

 

 

Ingen fast, men 1 innpust før anstrengelse

 

 

D/ Allergimedisin (antihistamin tablett)

 Navn:

 

 
 

E/ Astmabeskytter nr 3 (kromoglikat)

Navn:

 

B/ Astmaåpner
(efedrinmikstur)

Navn:

 

 

 

Ingen fast. Ved forvarsler:
1 barneskje 3 – 4 ggr daglig (spes. morgen og aften)

 

 

E/ Astmabeskytter nr 3 (kromoglikat)

Navn:

 

 

 

2 inhalasjoner før anstrengelser og før mistenkt allergenkontakt

 

 

 

C/  Astmabeskytter nr 1 (Kortisoninhalator) spray gjennom kanne.

Navn:

 

Styrke xxx

Ingen fast

 

   

 

BB  har mild astma og trenger ikke faste medisiner. Han skal bruke medisinene sine slik.

Situasjon Medisin og dose
Frisk uten tegn til astma. Ikke forkjølet Ingen

Forberedelse til fysisk anstrengelse

 1 innpust av astmaåpner A med  kort pause  fulgt av 2 innpust av E

Før mistenkt allergenkontakt (besøk hos besteforeldre o.l)

 

 

 

Antihistamin D noen timer før besøket og så morgen ogt aften t.o.m. dagen etter.

2 innpust av astmabeskytter E med 3-4 timers mellomrom på dagtid, evt ved sengetid

 

Forvarsler (start tidligst mulig)

 

 

 

Allergimedisin (D) 1 tabl morgen og aften + Astmaåpner B1 barneskje  x 3  + rikelig vann og litt søt saft

Ro, ren luft, ikke anstrengelser + mål PEF morgen og aften 

Tegn på tetthet, synkende PEF

 

 Gå over til behandlingsskjemaet!