Geilomo barnesykehus

Geilomo eies av Norges Astma - og Allergiforbund. Det er fra 2003 knyttet til Rikshospitalets barneklinikk, og oppholdet dekkes av det offentlige med 90% fra folketrygden og 10% fra fylket som pasienten kommer fra.


Foto: NAAF

Sykehusets overordnede mål er å behandle og rehabilitere barn i alderen 2 - 15 år med astma astma, allergi, eksem og hjertefeil. Tilbudet gjelder barn i skolepliktig alder, fra 1. til 10. klasse.

Geilomo barnesykehus har følgende tre hovedmål nedfelt i virksomhetsplanen:

1. Best mulig medisinsk og fysisk rehabilitering, med vekt på selvstendiggjøring i dagliglivet

2. Økt internt kunnskapsnivå om barn med astma og allergi - herunder forskning - og økt internt samarbeid

3. Kunnskap til - og tilrettelegging i - hjemmemiljøet og samfunnet

Les mer om Geilomo barnesykehus på NAAFs nettsider >