Glittreklinikken

Glittreklinikken (1926 - 2018) var er et landsdekkende spesialsykehus og kompetansesenter for lungemedisinsk behandling og rehabilitering. Eier er Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL. Klinikken tok hovedsakelig imot ungdom og voksne med astma, KOLS (kronisk astmatisk  bronkitt og emfysem). Pasientene kom fra hele landet.

Klinikken ble nedlagt våren 2018 og tilbudet flyttet til nytt sykehus på Gardermoen som erstatter Glittreklinikken. Les mer om tilbudet under LHL-klinikkene Glittre.