Granheim Lungesykehus

Granheim Lungesykehus eies og drives av Helse Øst/Sykehuset Innlandet HF. Granheim Lungesykehus ligger i vakker natur i tettstedet Follebu i Gausdal kommune med gangavstand til servicetilbud som post og forretninger. Avstanden til Lillehammer by er 16 km.

Senteret har 40 enerom og gode felles oppholdsrom. Nytt aktivitetsbygg med oppvarmet og klorfritt svømmebasseng, treningsavdeling og undervisningsrom ble tatt i bruk i juli 2001. Sykehuset har en samlet bemanning på 47 stillinger.  Legebemanningen er 3 lungespesialister og 1 spesialist i indremedisin.

Tilbudet til Granheim Lungesykehus passer spesielt godt for pasienter som har astma, allergi, kronisk bronkitt, emfysem, senfølger av tuberkulose, lungefibrose, sarcoidose eller andre kroniske lungesykdommer. Behandlingsopplegget passer aldersgruppen fra 20 år og oppover.

Tilbudet ved Granheim består av

· medisinsk utredning
· behandling
· rehabilitering
· undervisning

Sykehuset  har som mål at pasientene skal oppnå

· bedre livskvalitet
· bedre prognose
· optimal behandling
· stabilisering av lungesykdommen
· økt funksjonsnivå
· økt innsikt/kunnskap om egen sykdom

Dette oppnås med et tverrfaglig samarbeid mellom leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, aktivitører, sosionom, laboratorie- og røntgenpersonell. Sykehuset tilbyr hjelp til tilrettelegging av hjemmesituasjonen blant annet med hjelpemidler og kontakt med hjelpeapparatet på hjemstedet.

Det gis informasjon om kosthold/diett og renhold i hjemmet. Dessuten er senteret lokalisert i trygge omgivelser for lungepasienter, med godt og stabilt klima og masse frisk luft.

Lungesykehuset har poliklinikk for lungesykdommer i området Gudbrandsdal - Lillehammmer. Poliklinikken tilbyr "Astma-KOLS-skole". Her gis det individuell opplæring i sykdomsmestring, egenkontroll, riktig bruk av inhalasjonsmedisiner og råd for røykeavvenning. På grunnlag av undersøkelser og tester samarbeider behandlingsteamet med pasienten om hvilke aktiviteter, utstyr og medisiner pasienten vil ha nytte av. Ved trening, undervisning og informasjon ønsker vi å lære pasienten å mestre sykdommen.

Nærheten til Sykehuset Innlandet HF avd. Lillehammer gir tilgang til spesiallaboratorier, andre legespesialister og intensivavdeling. Lungesykehuset har egen ergoterapeut og sosionom som etter behov kan gi informasjon, råd og veiledning og personlig støtte og praktisk hjelp f. eks. til søknader.

Undervisning for pasientene skjer etter en undervisningsplan over 4 uker der leger, sykepleiere, fysioterapeuter, kjøkkensjef, husøkonom (renhold) og sosionom deltar. Det tilbys røykeavvenning, med deltakelse i røykeavvenningsgruppe. I avspenningsgruppe kan pasienten får tilbud om en systematisk avslapningstrening.

Alle pasienter får tilbud om å delta i samtalegrupper om det å leve med kroniske sykdommer.

Granheim Lungesykehus
2656 Follebu
Tlf.: 91 50 62 00

__________________________________

RED. ANM: Sykehuset Innlandet har varselt at de ønsker å legge ned Granheim Lungesykehus innen 2020 og overføre rehabiliteringstilbudet til Lillehammer sykehus. Samtidig skal antall ansatte reduseres. Norges Astma- og Allergiforbund har uttrykt stor bekymring for at dette vil bety lengre ventetider og redusert behandlingstilbud.