Hjelpemidler ved astma

Inhalasjonsaerosoler («spray”)
Inhalasjonsaerosoler inneholder legemidlet i en drivgass.

Hittil har for det meste freon vært benyttet som drivgass, men erstattes etter hvert av andre. (Freon kan bidra til å svekke atmosfærens ozonlag).

Slike inhalasjonspreparater må brukes riktig og forutsetter god koordinering mellom aktivering av apparatet og innånding. Det kan være vanskelig for noen barn. Mange pasienter utvikler uvaner med feilaktig bruk.

Spør legen, sykepleier eller på apoteket om du bruker utstyret riktig!

Inhalasjonsaerosoler gir fra seg legemidlet med stor fart . Da kan medisinen komme på bakre svelgvegg samtidig som drivgassene følger med inn.

Inhalasjonskammer
Det anbefales derfor å bruke et inhalasjonskammer («spacer») som passer for pasienten. Dette er særlig viktig ved bruk av steroidinhalasjoner. Bruk av «spacer» er også nødvendig for at barn skal kunne bruke aerosolinhalasjon.

Barn under 5-6 år og av og til eldre barn får ikke til den nødvendige koordinering ved bruk av spray direkte. Med «spacer» er de ikke avhengig av koordineringen. Valg av «spacer» må ta hensyn til mange forhold, og bør for barn gjøres i samråd med barnespesialist med spesiell kompetanse.

Pasienten/foreldre må sikre seg at teknikken er riktig ved å få grundig informasjon og veiledning.

Pulverinhalatorer
Pulverinhalator kan ha mange fordeler. Her er inhalasjon av legemidlet enklere.

Legemidlet finnes i pulverform blandet med en bæresubstans, vanligvis laktose (NB ved laktoseintoleranse!). Munnen bør skylles etter bruken for å redusere risiko for karies.

Pulverinhalatorer egner seg ikke for barn under 4- 5 år som vanligvis ikke får til kraftig nok inhalasjon.  Etter hvert utvikles apparater som gir fra seg medisinen selv ved lett innpusting.

Forstøverapparat
I noen tilfeller og særlig for små barn kan det være en fordel å bruke forstøverapparat til inhalasjonsbehandlingen, selv om bruken av pulverinhalator og aerosolinhalator med respirasjonskammer (spacer) kan gi like god effekt ved riktig bruk.

Forstøverapparat (nebulisator) har den fordelen at pasienten ikke behøver medvirke aktivt; det er bare å puste i masken som leverer aerosolen.

Medikamentet leveres også i ren form uten tilsetning av drivgass eller bæremiddel.

Inhalasjonen skjer i ro og over 3-5 minutter, kanskje noe mer. Det krever litt tålmodighet. For barn er det viktig at dette gjøres til en hyggestund der mor eller far (eller pleier i sykehus) leser for barnet eller lar større søsken lese tegneserier e.l. for det.

Små barn må vennes meget langsomt til å bruke apparatet. Skremmes eller tvinges de, kan det bli meget vanskelig å få til slik behandling.

Det foreligger mange forskjellige apparater på markedet. Jetforstøvere som arbeider med komprimert luft eller oksygen, er vanligst og egner seg for flere typer medikamenter. Ultralydsforstøvere gir ofte dårlig resultat med noen preparater – særlig de litt seige kortisonpreparatene..

Forstøverapparat krever godt stell og vedlikehold. Uansett type apparat er det viktig at apparatet brukes og vedlikeholdes riktig. I motsatt fall blir det for dårlig effekt av behandlingen. Anvisning om vedlikehold følger apparatet, men mange brukere forsømmer dette.

Les  også om PEF!

Andre gode og (noen dårlige) hjelpemidler: les om tiltak for gode innmiljø, om ventilasjon, støvsugere, luftrensere og luftfuktere m.v. under "Miljø ute og inne".