Individuelle behandlingstiltak ved alvorlig astma

I en ny og grundig etterundersøkelse i Canada (Li et al 2012) ble astmaforeløpet til over 31000 barn og unge mellom 2 år og 17 år evaluert. De studerte spesielt de pasientene som hadde vært innlagt i sykehus for øyeblikkelig hjelp.

Forskerne konkluderte at vanlige (standard) behandlingsprogram fungerte godt for de fleste ,men ikke godt nok for et betydelig antall risikopasienter (16-17%). Det gjaldt både behandlingstiltakene i sykehuset og særlig oppfølgingen etter utskrivning.

Konklusjonen passer godt med erfaringene fra det opprinnelige Voksentoppen  før  spesialsykehuset ble nedlagt.

De standard behandlingsprogrammer som var fulgt er slik de er presentert i denne nettsiden og er i henhold til det som anbefales av det nasjonale helseinstituttet i USA (National Asthma Education and Prevention Program, 2007) og Global Initiative for Asthma(2009) og Global Initiative for Asthma.Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger (2009). Se lenkene i litteraturlisten.

Siden disse programmene ikke strakk til for såpass mange pasienter, presenterer forfatterne tillegg av anbefalinger i tabeller som lett kan trykkes ut for bruk av behandlende leger.

Det anbefales at disse studeres av både fastlege og sykehuslege som har risikopasienter som kan trenge individuelle behandlingsprogrammer.

Litteratur:

Global Initiative for Asthma: GINA report, global strategy for asthma management and prevention. Se strategier og behandlingsplaner

Li P, To T, Parkin PC et al, (2012): Association Between Evidence-Based Standardized Protocols in Emergency Departments With Childhood Asthma Outcomes:  A Canadian Population-Based Study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012;1-7. Nettversjon 

National Asthma Education and Prevention Program. (2007/: NAEPP Expert Panel Report 3: guidelines for the diagnosis and management of asthma.

 

(Sist oppdatert  3. august 2012, Kjell Aas©)