Komplikasjoner ved astma

Astma kan føre til ulike komplikasjoner – avhengig bl.a. av alvorlighetsgrad, infeksjoner med mer. Med relativt regelmessige kontroller hos lege blir de fleste komplikasjonene avslørt.

Den som merker noe uvanlig eller mistenker at noe har tilstøtt, må ta opp dette med legen sin.

Tørrhoste

Mange med underbehandlet astma får tilbakefall med hosterier. Det opptrer særlig under og i  etterkant av forkjølelser (da pasienten bør øke medisinbruken).

Det dreier seg som oftest om tørrhoste som bare av og til gir noe seigt slim. Tørrhosten kan i seg selv føre til økt tetthet. 

Den er gjerne uttrykk for økt hyperreaktivitet, og den hyperreaktiviteten er nok knyttet til økt betennelsesreaksjon (inflammasjon) inne i luftveiene. Da trenges vanligvis noe høyere kortisondoser (astmabeskytter) i noen døgn.

Atelektase

Noen ganger kan tørrhoste være et symptom på atelektase.

Det hender ikke sjelden at et lite segment av lungenes blærer ”klapper sammen” og blir lufttomme (atelektaser). Det forekommer relativt ofte som komplikasjon til astma.

De opptrer som følge av tilpropping av bronkiegrener med det seige slimet som produseres under sykdommen. Slike slimplugger kan korke igjen en bronkiegren. Da blir luften som er i de lungeblærene (alveoler) som forsynes av den bronkiegrenen, "sugd" opp i kroppen. De blir tomme for luft og klapper sammen.

Hos noen ledsages dette av vedvarende hoste. Ved plugging av sentrale bronkiegrener opptrer atelektaser som er store nok til å fremtre på røntgenbildet.

Det er sjelden at atelektaser kan diagnostiseres uten røntgenundersøkelse. Lytting på lungen (stetoskopi) pleier ikke å være nok.

De fleste atelektaser forsvinner etter noen dagers sekretmobilisering. Dette bør tas opp med en kyndig fysioterapeut (se fysioterapi barn og fysioterapi voksne). Store atelektaser og atelektaser som blir stående lenge, bør vurderes av spesialist. Det kan bli tale om å inspisere bronkiene innvendig (bronkoskopi) og slimsuging. Ved slike tilstander må legen vurdere om det kan foreligge et fremmedlegeme som er pustet inn. Som oftest er det bare en slimplugg som virker som fremmedlegeme.