Luftveisinfeksjoner og astma

I spedbarns- og småbarnsalderen er luftveisinfeksjoner den hyppigste årsak til innleggelse for akutt astma i sykehus. Helt spesielt virker virus som gir bronkiolitt, en tilstand som følges av astma i opptil 30 % av registrerte tilfeller.

Allergitesting gir sjelden positive funn i denne alderen, selv om barnet senere får sikre atopiske allergier som forverrer astmaen. Dette ble tidligere kalt infeksjonell astma.

Også i senere alder er virusinfeksjoner  i luftveiene viktige og ofte dominerende årsak til forverrelser. Mange voksne pasienter forteller at astmaforverrelsen kommer med forkjølelse eller influensa.

Det er viktig at slike pasienter beskyttes bestmulig mot kontakt med mennesker som er forkjølet. De bør også bruke influensavaksine hver høst.

Infeksjoner med spesielle mikrober som Mykoplasma (Mycoplasma pneumoniae) og Klammydia (Klamydia pneumoninae) er særlig hyppige årsaker til astmautvikling og forverring både hos barn og voksne - ja til og med hos dyr. Infeksjonen starter gjerne med lungebetennelse (pneumoni) som har en tendens til å trekke i langdrag fordi behandlingen krever egnet antibiotika sonm gjerne blir instituert i annen omgang.

Det er et betydelig samspill mellom infeksjoner og andre årsaksfaktorer. Virusinfeksjon i luftveiene øker hyperreaktiviteten samtidig som den nedsetter motstandskraften mot allergener og irritanter. Den andre veien er det slik at allergireaksjoner nedsetter motstandskraften mot infeksjoner og øker hyperreaktiviteten. Dette hører til de onde sirklers mekanisme.

 Åttekanten: Årsaker til forverring av astma med samspill mellom flere faktorer. (Ill.: K.Aas©)