Mat og astma

I noen tilfeller kan mat utløse astmaanfall hos barn, men dette er relativt sjelden hos voksne. Vanligst er reaksjoner på matvarer i fareklasse 1 der støv, damp eller os fra matvarene provoserer fram akutt astma. Tilsetningsstoffer pleier ikke utløse astma, men det hender.