Medisiner mot astma. Åpnermedisiner

  

  • Ingen medisiner helbreder astma, men de kan forhindre, dempe og korte av symptomene og bidra til bedre mestring og høyere livskvalitet.
  • For de medisinene som brukes mot astma, er dosene avgjørende, særlig for barn.
  • Du bør mest bruke medisiner som pustes inn (inhaleres)
  • Lær å ta medisinene helt riktig!

Det har vært en fantastisk positiv utvikling av medisiner mot astma, og av hvordan slike medisiner kan brukes. Forskningen på dette området er meget aktiv. Nye og gode medisiner dukker opp ganske hyppig, og utstyr for medisinbruk forbedres jevnt og trutt. Moderne medisiner rettes mot de forandringene som skjer i bronkiene ved astma, og mer og mer rettet mot spesielle biokjemiske eiendommeligheter ved sykdommen.

Det dreier seg særlig om ulike former for overfølsomhet som gir sammentrekning av glatt muskulatur rundt bronkiene, hevelse og inflammasjon i slimhinner og støttevev med overirritabilitet, økt produksjon av seigt slim. Hvilke forhold som dominerer, kan være noe forskjellig fra individ til individ og fra gang til gang. Det kan kreve individuelle tilpasninger i medisinvalg og doser, men mange astmatrekk er felles.

Noen må bruke medisiner mot allergi og annen overfølsomhet slik som beskrevet for disse reaksjonsmåtene.

Astmamedisiner virker på astmasymptomene som sådan.

Vi skiller mellom det vi kan kalle åpnermedisiner  eller astmaåpnere og vedlikeholdsmedisiner eller astmabeskyttere . Les om astmabeskyttere! Til denne gruppen hører spesielt kortisonmedisiner.  Som du vil se av det følgende, bidrar også de en god del til å åpne luftveiene ved astma selv om det tar lengre tid. Unntatt ved de aller mildeste tilfellene av astma, betyr god behandling balansert bruk av begge typer. For det formålet finnes det kombinasjonspreparater.

Andre astmabeskyttere er kromoglikat (Lomudal) og leukotriener

Astmaåpnere

Sammentrekningen av glatt muskulatur motvirkes best av såkalte adrenerge medisiner; det er medisiner som har adrenalinliknende virkning. Tidligere ble det brukt mye nettopp av adrenalin, og legen kan gi det som injeksjon med meget  god effekt ved akutte anfall.

En liknende, men svakere virkning har medisinen efedrin som finnes i tabletter og mikstur. Det ble også brukt mye før i tiden, særlig hos barn, men ga mer bivirkninger enn dagens medisiner for inhalasjon.

Det er utviklet veldig gode varianter, såkalte beta-adrenergiske medisiner som virker godt ved inhalasjon i aerosol (spray) eller pulverform. Det er disse som brukes som åpnermedisiner og erdet viktigste hjelpemiddel for rask bedring av bronkialobstruksjon.

Ved bruk av spray bør barn ta dette gjennom spesialkammer ("spacer"). Foto: colourbox

Når medisinen pustes inn, kommer de virksomme stoffene raskt frem til de spente glatte musklene som snører sammen luftveiene. Medisinen får dem til å slappe av, og de fleste opplever tydelig bedring i løpet av sekunder eller et par minutter. De kan derfor kalles hurtigåpnere.

Noen typer har relativt kortvarig virkning – gjerne 2-3 timer, og andre har langvarig virkning – gjerne 12 timer eller litt mer.

Korttidsvirkende beta-2-agonister er første valg og er tilstrekkelig ved mild astma og de fleste tilfeller av moderat astma. De skal brukes ved behov, men ikke som eneste medisin i vedlikeholdsbehandling.

De bør brukes forebyggende 10-15 min. før fysiske anstrengelser unntatt før meget kortvarige (<3 min.) anstrengelser.  De bør også tas før  inhalasjon av steroider eller kromoglikat hvis det foreligger bronkialobstruksjon som kan hindre inhalasjonssteroidene eller kromoglikatet i å komme langt nok perifert i bronkiene (OBS stum astma).

Langtidsvirkende beta-2-agonister  har effekt i mer enn 12 timer og kan brukes morgen og aften som vedlikeholdsbehandling. 

De er meget verdifulle for pasienter som plages av nattlig astmabesvær. For mange pasienter beskytter en morgendose også godt mot anstrengelsesutløst astma utover dagen, mens andre må ta kortidsvirkende beta-2-agonist og/eller kromoglikat i tillegg for å få god nok beskyttelse.

Noen langtidsvirkendse preparater virker imidlertid også raskt slik at de egner seg godt som eneste astmaåpner.

Den beskyttende virkningen av langtidsvirkende beta-2-agonister har en tendens til å avta noe med lang tids bruk.

Preparater

OBS! Det kan komme nye preparater som ikke står i denne listen.

Beta-2-agonister
Airomir, Airomir Autohaler, Berotec, Bricanyl, Bricanyl Turbohaler,  Buventol Easyhaler  Foradil, Oxis Turbuhaler,, Serevent, Ventoline.

Kombinasjonspreparater
Seretide, Symbicort Turbohaler.

Adrenalin for injeksjon og inhalasjon
Adrenalin injeksjon er det suverene hjelpemiddel med rask effekt ved allergisk sjokk (anafylaktisk sjokk). Adrenalin injeksjon er et hurtigvirkende hjelpemiddel også ved akutt astma, men erstattes nå gjerne av injeksjon med beta-2-adrenerg reseptoragonist (Bricanyl injeksjon).

Hos noen småbarn kan det være mer hevelse (ødem) av slimhinnen enn krampe i de glatte bronkialmusklene som  gjør at det blir for trangt for pusten. Mot dette virker adrenalin best. Da brukes gjerne en spesiell adrenalintype (Vaponehrine på registreringsfritak)  som kan forstøves og pustes inn med hjelp av et forstøverapparat. Virkningen viser seg noe senere enn ved bruk av andre astmaåpnere (beta-2- adrenerge reseptoragonister), kanskje mellom 5-10 minutter etter bruken.

Efedrin
Efedrin har vært brukt i lang tid ved astma. Det likner adrenalin i virkemnåte, men svakere og langsommere. Efedrin (Nycomed Pharma) finnes i miksturog som injeksjonsvæske.

Ipratropium (antimuskarinika)
Dette er såkalte antikolinergika. Devirker også på de glatte musklene i bronkiene, men på en noe annen måte enn de adrenerge. Virkningen kommer noe langsommere, men varer noe lenger enn korttidsvirkende beta-2-agonist. Det er stor individuell forskjell i virkningen på forskjellige pasienter, og hos barn med astma er virkningen ofte skuffende. Noen voksne  pasienter med astma har imidlertid god nytte av preparatet, og noen ganger sees meget gode resultater av kombinasjon av beta-2-agonist og ipratropium.

Preparater Atrovent, Respontin, Spiriva.