Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma, allergi og inneklimaplager

Regjeringen tar ansvar for forebygging og behandling av astma, allergier og "inneklimasykdom".

Regjeringen lanserer i dag – på verdens astmadag - en nasjonal strategiplan for forebygging av astma, allergi og inneklimaplager 2008 - 2012. I den anledning har Norges Astma- og Allergiforbund sendt ut en pressemelding som innledes slik:

Fremtidsrettet og god strategi for astma og allergi. Norges Astma- og Allergiforbund mener strategien setter den nasjonale innsatsen for nedgang i forekomst og bedre tilbud til pasienter inn i en nødvendig og lenge etterlyst sammenheng. Den vektlegger økt samordning og bedret kapasitet innen helsevesenet samt nødvendig samarbeid mellom ulike departementer som har ansvar for mulige årsaker til økt forekomst fra så vel dårlig inneklima som helseskadelig byluft.

Her har du NAAF’s pressemelding  og Regjeringens Strategiplan (PDF)

Strategi for handling!

For forebygging og behandling av astma foreligger all nødvendig informasjon allerede på engelsk og en rekke andre språk i den såkalte GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention.

GINA står for Global Intiative for Asthma og omfatter et nettverk av individer, organisasjoner og helsemyndigheter som bidrar til å samle og spre forskningsbasert kunnskap om astma .

Den oppdaterte  engelske rapporten  kan lastes ned her i PDF format.

Regjeringens strategiplan – der NAAF og NFBIB har vært aktiv bidragsytere – vektlegger tiltak for å skape og vedlikeholde gode, helsefremmende og sykdomsforebyggende inneklimaforhold spesielt for barn og i yrkeslivet. Det er nødvednig for å stoppe økningen og helst redusere forekomsten av astma og allergier, men også for å forebygge og lindre andre miljøintoleranser og miljøhemming.

I denne sammenhengen kan og må det offentlige ta en rekke krafttak i barnehager og skoler.

Boligen og forholdene hjemme er dog det aller viktigste for barn. Der er det fortsatt bare foreldrenes oppgave og ansvar å skape gode forhold. Myndighetene kan bare hjelpe til med forskningsbasert informasjon frem til hver enkel ansvarlig person.  Slik informasjon er tilgjengelig ikke minst i nettsidene www.inneklima.com.

Disse nettsidene brukes flittig av mange, men informasjon om tiltak for godt inneklima hjemme bør spres betydelig mer. Det er langt igjen før alle vet nok, men strategiplanen lover godt   -hvis den bare følges opp med aktiv og praktisk orientert handling.

(Sist oppdatert 6. mai 2008)