Naturmedisiner

Det er en del naturmedisiner som også hjelper, og det er mange som tror at slike medisiner er "sunnere" enn industrielt fremstilte medisiner. Det er de vanligvis ikke.

Saken er at svært mange moderne medisiner opprinnelig er videreutviklet fra naturmedisiner. Forskere fant ut hva som var de virksomme kjemiske stoffene og hvilke som ga bivirkninger i planter med ord på seg som helbredende ved spesielle sykdommer. Så ble bivirkningsstoffer fjernet, og de effektive stoffene renset ut og analysert. Deretter ble det lagd preparater med den riktige kjemiske sammensetningen.

Annen forskning har funnet frem til spesielle kjemiske sider av sykdommer, og så funnet frem til kjemiske stoffer (medisiner) som kan gripe inn i den kjemien som fører til sykdom.