Instruksjon ved PEF-måling

 • Du skal stå oppreist

 • Still viseren på null. Sett munnstykket i. Fingrene vekk fra viserområdet

 • Pust rolig inn så dypt som mulig. Fyll lungene helt (også "med magen"). Sett munnstykket i munnen med en gang

 • Leppene skal omslutte munnstykket - ikke noe «trompetblåsing» med tungen inn i munnstykket. Fingrene vekk fra viserområdet!

 •  Blås ut med en gang (ikke hold pusten lenge!) i et så kraftig støt som mulig. Det er kraften/farten på støtet som teller, og det er ikke nødvendig å puste helt ut etterpå. Blås ut så fort og kraftig du kan!  


Stå oppreist
Pust rolig og dypt inn


Blås ut fort og kraftig

 • Noter resultatet

 • Prøv å prestere enda kraftigere blås

 • Det er det beste av tre forsøk som teller, og som skal registreres

 • Sammenlikn resultatet med personlig rekord!
 • Er resultatet tydelig dårligere (minst 15%) enn rekorden, kan du ta en vanlig dose av åpnermedisinen mot astma, vente i 10 minutter og så blåse PEF om igjen
 • Noter resultatet. Ble det tydelig bedre?

  En god, illustrert veiledning finner du på nettsiden til  "astmainfo.com"

  Det finnes nå en elektronisk PEF-måler som også gir FEV1 og lagrer testresultatene. Foreløpig bare hos Polarmed

 • Spør legen din om du eller barnet ditt bør ha en Mini-PEF måler til eget bruk, hvis du ikke har det fra før
 • Be om instruksjon i bruken av PEF-måleren (lege, sykepleier, apotek)
 • Bruk først PEF-måleren regelmessig en uke eller to, for å bli fortrolig med den,  men ellers bare når du er usikker på hvordan lungene og medisinene virker, eller etter avtale med legen

(Sist oppdater 26. oktober 2003)