Paracetamol kan doble risiko for astma

Ny stor undersøkelse bekrefter astmarisiko med bruk av paracetamol.

Paracetamol gir økt risiko for astma og allergiske sykdommer. Konklusjonen er et resultat av en internasjonal spørreskjemaundersøkelse av hele 180887 barn mellom 13 og 14 år og er en fortsettelse av andre, refererte ISAAC-studier. Dette er alvorlige påminnelser om noe av det som kan ligge bak økningen av forekomst av astma og allergiske sykdommer.

Denne nettsiden har tidligere informert om at bruk av legemidlet paracetamol (Paracet©, Paralgin ©) og lignende  preparater som inneholder acetaminophen gir økt risiko for utvikling av astma, rhinokonjunktivitt og atopisk eksem.

Det gjelder risiko for barnet ved bruk i svangerskapet  og bruk til spedbarn   og til barn i skolealder .

Nå foreligger resultatet av et stor internasjonalt forskningssamarbeid der det er vist at bruk av denne medisinen omtrent hver måned eller mer fordobler risikoen for å få og videreutvikle astma, rhinokonjunktivitt og eksem (Beasley, Clayton, Crane et al  2010). Sjeldnere bruk kan også bidra til astma, men i mer beskjeden grad.

Konklusjonen er et resultat av en internasjonal spørreskjemaundersøkelse av hele 180887 barn mellom 13 og 14 år og er en fortsettelse av de ovenfor refererte ISAAC studiene. Dette er alvorlige påminnelser om noe av det som kan ligge bak økningen av forekomst av astma og allergiske sykdommer. Her kan vi ha ett av mange tiltak for forebygging av astma og forebygging av allergiske sykdommer.

(Sist oppdatert 13. september 2010 -Kjell Aas©)

RED:ANM: I en artikkel i Allergi i Praksis nr. 4 - 2013 skriver Egil Bakkeheim om følgen av bruk av paracetamol i svangerskapet og i første del av livet. I mangel på andre alternativer er legemiddelet fortsatt førstevalg som smertestillende medikament for barn, men terskelen for bruk av paracetamol ved feber bør være høy, mener artikkelforfatteren.
Bakkeheim E. Tidlig bruk Tidlig bruk av paracetamol og risiko for atopisk sykdom. Allergi i Praksis 2013; 4: 12-16, pdf >